Właściciele hoteli i restauracji boją się kar od Wód Polskich. Czy można uniknąć kar za złą eksploatację separatorów tłuszczu?

W momencie bardzo trudnym dla branży restauracyjno-hotelowej Przedsiębiorstwo Państwowe Wody Polskie przeprowadza zintensyfikowane kontrole. Mają one na celu wykrywanie ewentualnych zanieczyszczeń środowiska. Co więcej, nawet właściciele obiektów, wyposażonych w specjalne urządzenia, tzw. separatory tłuszczów nie mogą spać spokojnie. Awaria może zdarzyć się zawsze. Warto zapoznać się z możliwymi rozwiązaniami i dowiedzieć się, jak można się zabezpieczyć w świetle obowiązujących przepisów.   

  • Trudne czasy dla właścicieli hoteli i restauracji. Czego dotyczą kontrole?
  • Jak można się zabezpieczyć w świetle obowiązujących przepisów?
  • Eksploatacja separatora tłuszczu – z pomocą SMARTSEP
  • Jakość wód przede wszystkim
  • Twój separator tłuszczu pod pełną kontrolą – korzyści rozwiązania. Dlaczego warto monitorować separatory tłuszczu?

 

Trudne czasy dla właścicieli hoteli i restauracji. Czego dotyczą kontrole?

Nie jest tajemnicą, że prowadzenie dziś baru, restauracji, hotelu czy firmy cateringowej to prawdziwe wyzwanie. Lokalne portale internetowe donoszą raz po raz o kolejnych zamknięciach. Ci właściciele biznesów, którzy przetrwali trudny okres pandemii, muszą się dziś mierzyć z nowymi trudnościami. Z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK wynika, że zobowiązania branży HoReCa wynoszą już ponad 1,8 mld zł – to wzrost o blisko 45 mln zł. Jednocześnie w tym trudnym czasie „Wody Polskie” zwiększyły liczbę i zakres kontroli. Stało się to po katastrofie ekologicznej na Odrze. Gdy bar, restauracja lub hotel odprowadza do kanalizacji sanitarnej lub deszczowej niedozwolone substancje, choćby tzw. „przepracowane” tłuszcze, kara może wynieść kilkaset złotych, ale w skrajnym przypadku może to być nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Kontrole Wód Polskich mają na celowniku wszelkie nielegalne zrzuty nieczystości do rzek, jezior i potoków. Co jednak w przypadku, gdy separator jest zainstalowany, ale niewłaściwie eksploatowany? Dodatkowo o jego usterce nie wiedzą właściciele hoteli i restauracji…? Wody Polskie nałożą karę, traktując tę sytuację na równi z brakiem separatora. Kara może zostać nałożona w każdym przypadku, jeśli urządzenie działa niewłaściwie – na przykład z powodu przepełnienia lub nieujawnionej usterki.

Tłuszcze

Bar, restauracja lub hotel nie mogą odprowadzać do kanalizacji sanitarnej lub deszczowej niedozwolonych substancji tzw. „przepracowanych” tłuszczów.

Jak można się zabezpieczyć w świetle obowiązujących przepisów?

Zgodnie z polskim prawem, odpowiednie separatory tłuszczu muszą być zamontowane wszędzie tam, gdzie powstają ścieki produkujące tłuszcz. Pozwala to na uniknięcie ich osadzania się w przewodach rurowych i zapobiega ich zatykaniu. Jeśli urządzenie działa niewłaściwie – na przykład z powodu przepełnienia lub nieujawnionej usterki, kara może zostać nałożona w każdym przypadku

Zarówno przegląd jak i czyszczenie separatora tłuszczu należy do ustawowych obowiązków podmiotów zarządzających nimi lub będących ich właścicielami. Wynika to z art. 62 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414). W Pozwoleniu wodno-prawnym wydanym dla konkretnego obiektu jest wskazana częstotliwość niezbędnych przeglądów i czyszczenia separatora, jak i parametry ścieków na odpływie, które pobierane są okresowo do badania laboratoryjnego. Obowiązek czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych oraz separatorów tłuszczu reguluje także Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.

Właściciel lokalu gastronomicznego jest prawnie zobowiązany do regularnych przeglądów. Zgodnie z Prawem Budowlanym częstotliwość wykonywania przeglądów i czyszczenia separatorów określa się raz do roku, a separatorów wykorzystywanych jako instalacje oczyszczalni ścieków deszczowych, zrzucanych do odbiorników naturalnych jako raz na pół roku.

Eksploatacja separatora tłuszczu – z pomocą SMARTSEP

Warto przyjrzeć się nowoczesnemu rozwiązaniu o nazwie SMARTSEP. To system monitoringu pracy separatorów, będący w ofercie firmy „Ecol-Unicon”. Jego największą zaletą jest całodobowy monitoring pracy separatorów i dostęp do jego wyników online. Oznacza to, że separator jest pod pełną kontrolą, a dostęp do odczytu parametrów jego eksploatacji jest możliwy z każdego miejsca (na urządzeniach z dostępem do internetu). Wśród szerokiej gamy nowoczesnych rozwiązań uwagę zwraca możliwość elastycznego ustawienia alarmów i to samodzielnie! Mając wiedzę o jakiejkolwiek awarii wcześniej, można szybciej zareagować i zmniejszyć koszty napraw. Wgląd w stan separatora, wiedza o poziomie napełnienia zbiornika i szybka reakcja na wszelkie nieprawidłowości to nie tylko gwarancja, że nie zostaną nałożone kary przez „Wody Polskie”, ale przede wszystkim troska o zasoby naszego środowiska naturalnego.

Twój separator tłuszczu pod pełną kontrolą – korzyści rozwiązania 

Inwestując w system monitoringu do separatorów SMARTSTEP właściciel hotelu, restauracji czy firmy cateringowej ma pewność, że praca separatorów jest pod pełną kontrolą.

  • UNIKNIJ KARY, MIEJ KONTROLĘ POD RĘKĄ

Na bieżąco monitoruj stan swoich urządzeń poprzez dostęp do aplikacji z dowolnego miejsca za pomocą komputera, telefonu czy tabletu.

  • DOSTOSUJ APLIKACJĘ DO SWOICH POTRZEB

Użytkownik ma możliwość samodzielnego dodawania alarmów i zdarzeń na każdym urządzeniu. Nie trzeba deklarować, ile docelowo obiektów będzie objętych monitoringiem. Elastyczne skalowanie ogranicza jednorazowe koszty inwestycyjne.

  • NIE MARTW SIĘ TERMINEM KOLEJNEGO PRZEGLĄDU

System umożliwia pełną archiwizację zdarzeń i zaplanowanie prac serwisowych i harmonogramowanie przeglądów urządzeń. Prowadzenie „elektronicznej” książki serwisowej obiektów wraz z rozbudowanym mechanizmem przypominania o konieczności przeprowadzenia określonych prac lub wezwania zewnętrznych specjalistów to gwarancja wieloletniej bezawaryjnej pracy urządzenia.

  • CHROŃ SWÓJ PORTFEL I ŚRODOWISKO

Stale monitorując urządzenia, można skrócić czas reakcji na potencjalną awarię i nieprawidłowe działanie separatora substancji ropopochodnych, tym samym ograniczając ryzyko wydostania się niebezpiecznych substancji do środowiska naturalnego. Wszystko to daje gwarancję wieloletniej, bezawaryjnej pracy urządzenia i duże oszczędności. W skrócie można powiedzieć, że inwestycja w system SMARTSEP to ochrona zarówno portfela jak i środowiska.

 

Jakość wód przede wszystkim

Nie ulega wątpliwości, że wody powierzchniowe muszą być chronione, a ich stan zależy od wszystkich użytkowników systemu kanalizacji sanitarnej. Każde, nawet niewielkie zanieczyszczenie substancjami szkodliwymi, to olbrzymia szkoda dla środowiska. Monitoring do separatorów SMARTSEP daje właścicielowi pewność, że ten nie przyczynia się do degradacji wód w swoim lokalnym środowisku. To szczególnie ważne w miejscowościach uzdrowiskowych i wypoczynkowych, gdzie zaufanie do stanu wód kąpieliskowych buduje się latami. Każde skażenie wód to mniej turystów i klientów i wieloletnie odbudowywanie wizerunku konkretnego miejsca, dlatego szczególną dbałość powinni zachować właściciele hoteli i restauracji.

Wszystkie szczegóły, dotyczące oferty systemu SMARTSEP są dostępne na stronie internetowej Ecol-shop.

 

Dowiedz się więcej – sprawdź jak monitorować urządzenia zdalnie:

Jak wybrać separator tłuszczu do małej gastronomii?

Nie wystarczy zamontować – o poprawnej eksploatacji separatorów i osadników