Planowanie miast pod kątem gospodarowania wodą stanowi w XXI wieku bardzo złożony problem. Zapewnienie dostępu do czystej wody i infrastruktury sanitarnej zostało uwzględnione w Celach Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, tymczasem okazuje się, że zużycie wody słodkiej w samych tylko europejskich gospodarstwach domowych przekracza niemal trzykrotnie zapotrzebowanie niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb ludzkich.

 

Jak zaoszczędzić wodę, która jest tak bardzo potrzebna we wszystkich sektorach, począwszy od produkcji żywności i energii, przez dostarczanie towarów, po świadczenie różnorodnych usług?

 

Może w tym pomóc system zarządzania środowiskowego Bumerang Smart zaprojektowany przez Ecol-Unicon. To inteligentne oprogramowanie, które pozwala na monitorowanie parametrów pracy obiektów kanalizacji deszczowej oraz usprawnia zarządzanie eksploatacją całej sieci wodociągowej. Wykorzystywane przez system metody pozwalają na zarządzanie zarówno pojedynczymi obiektami, jak i całymi systemami sieci deszczowych, sanitarnych oraz wodociągowych.

 Jaki udział w ratowaniu klimatu ma zarządzanie wodą?

Ratowanie klimatu poprzez efektywne zarządzanie wodą ma priorytetowe znaczenie, ponieważ rosnąca eksploatacja zasobów wodnych może szkodzić naturalnemu środowisku na wiele sposobów. Ścieki powstające w wyniku zużycia wody, zarówno te produkowane przez przemysł, jak i zwykłe gospodarstwa domowe, przyczyniają się do zanieczyszczenia naszego otoczenia substancjami chemicznymi. Elektrownie wodne zaburzają naturalny obieg wody w rzekach i jeziorach, a pompownie i tłocznie ścieków, jeśli nie są modernizowane, emitują do atmosfery wiele niebezpiecznych gazów.

Aby udało się zatrzymać lub chociaż zahamować niszczenie środowiska, nie wystarczy budowanie właściwych nawyków w społeczeństwie. Zarówno wodociągi, ich infrastruktura, jak i systemy IT, które zarządzają eksploatacją, powinny być stale modernizowane. Dopiero optymalizacja oraz poprawa funkcjonowania całej sieci wod-kan pomoże osiągnąć ten cel. Bez wody nie ma życia, dlatego ratowanie klimatu poprzez umiejętne stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych powinno stanowić priorytet dla osób decyzyjnych.

 

Hydrozone Benefit wyposażony w osadnik wirowy i separator lamelowy, oraz dwie pompy do zasilania szaletów miejskich, na terenie Parku Słowiańskiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Środowiskowe wyzwania samorządów – jakie można wyróżnić?

Władze samorządowe miast stoją przed wielkim wyzwaniem – konieczne jest efektywne zarządzanie wodą, tak aby jej nie zabrakło, a jednocześnie udało się zminimalizować negatywny wpływ infrastruktury wodnej na środowisko. Konieczne zatem jest nie tylko tworzenie nowoczesnych osadników, ale i efektywne wykorzystywanie już istniejących zasobów wodnych. Niezbędna jest także modernizacja pompowni ścieków, które odprowadzają zanieczyszczenia.

Zmiany klimatyczne a zarządzanie wodą

Naukowcy alarmują, że zmiany klimatyczne są na przełomie ostatnich lat bardziej widoczne. Według Piątego Raportu Oceny (IPCC, 2013) od 1980 roku temperatura globalna podwyższa w każdym kolejnym dziesięcioleciu. Potwierdzają to także dane meteorologiczne dla Polski z okresu 1981-2017. Większość z tych zmian ma źródło antropogeniczne. Ludzie są odpowiedzialni za wzrost temperatury o ponad 1°C w porównaniu z poziomem sprzed ery przemysłowej. To między innymi przez emisję szkodliwych gazów przez przestarzałe infrastruktury (w tym także wodne) na całym świecie panuje globalne ocieplenie, które obejmuje już wszystkie lądy, oceany i atmosferę. Konsekwencją jest destabilizacja systemu klimatycznego, objawiająca się między innymi poprzez ekstremalne zjawiska pogodowe.

Rzeka Wisła z mostu w Wyszogrodzie przy najniższym poziomie wody w historii

 

Gradobicia, długotrwałe susze, a nawet tornada – zjawiska, które nigdy wcześniej nie występowały w Polsce – są dziś obserwowane coraz częściej. Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie napawają optymizmem. Naukowcy alarmują, że w przyszłości należy spodziewać się wielu groźnych katastrof naturalnych. Z perspektywy ochrony wód w Polsce bardzo niebezpieczne są przede wszystkim zagrażające nam susze oraz powodzie, dlatego konieczna jest modernizacja urządzeń ochrony wód.

Samorządowcy powinni zadbać o tworzenie nowych rezerw miejskich w celu oszczędzania wody. Warto zainwestować także w odpowiednie narzędzia, które zapobiegną zalewaniu terenów zurbanizowanych. Sama inwestycja w nowoczesne zbiorniki wodne jednak nie wystarczy — aby nimi efektywnie zarządzać, potrzebne jest inteligentne oprogramowanie IT — Bumerang Smart. Rozwiązanie zaproponowane przez czołowego polskiego producenta urządzeń ochrony wód, firmę Ecol-Unicon, zoptymalizuje wydajność całej sieci wod-kan.

Jak zaadaptować miasta do zmian klimatycznych?

System Bumerang Smart zaprojektowany przez firmę Ecol-Unicon to oprogramowanie, które na bieżąco analizuje informacje pozyskane od przyrządów pomiarowych i na ich podstawie automatycznie inicjuje konkretne działania. Rozwiązanie to zostało wprowadzone z sukcesem w wielu miastach w Polsce – na jego podstawie działa zbiornik retencyjny w Międzywodziu, Starogardzie Gdańskim, Rzeszowie i Rawiczu, a także nowoczesna pompownia w Rybniku. Aby poznać więcej szczegółów na temat tych innowacyjnych realizacji, zobacz case study w Rzeszowie i Starogardzie Gdańskim.

 

 

System zdalnego monitoringu i zarządzania wodą Bumerang Smart od Ecol-Unicon to nie tylko duże ułatwienie dla właścicieli i operatorów systemów wodno-kanalizacyjnych. Rozwiązanie IT pozwala także na skuteczne gromadzenie zasobów wodnych w integracji z prognozami pogodowymi oraz, dzięki zastosowaniu obiektów sterowanych zdalnie, generowanie dużych oszczędności finansowych. Technologia daje gwarancję właściwego utrzymania obiektów oraz stanowi podstawę do wprowadzania zmian służących ratowaniu naturalnego środowiska.

Źródła:

 1. https://www.gov.pl/web/polskapomoc/cele-zrownowazonego-rozwoju
 2. https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/zuzycie-wody-w-europie-6195.html
 3. https://sozosfera.pl/scieki/scieki-i-ich-negatywna-rola-w-srodowisku/
 4. https://pracownia.org.pl/edukacja/elektrownie-a-woda
 5. https://blog.ecol-unicon.com/pompowni-tloczni-ewoluuja-urzadzenia-ochrony-wod-25-ecol-unicon/
 6. https://klimada2.ios.gov.pl/co-nas-czeka-w-pogodzie/
 7. https://europa.eu/climate-pact/about/climate-change_pl
 8. https://www.national-geographic.pl/artykul/ekstremalna-pogoda-skad-sie-bierze
 9. https://www.imgw.pl/wydarzenia/imgw-pib-nowy-raport-ipcc-o-klimacie-na-ziemi
 10. https://bumerangmonitoring.com/wdrozenia/instalacja-inteligentnego-systemu-zarzadzania-retencja-bumerang-w-rzeszowie/
 11. https://ecol-unicon.com/aktualnosc/smart-eksploatatorzy/inteligentne-rozwiazanie-monitoringu-sterowania-deszczowka-miescie-case-study-rzeszowie-starogardzie-gdanskim/

 

Zapoznaj się z innymi artykułami dot. zarządzania wodą w mieście:

Zarządzanie deszczówką w mieście – jak robić to dobrze?

Jak zastosować BUMERANG SMART? Inteligentne zarządzanie deszczówką w akcji!