Dbanie o gospodarkę wodną jest jednym z najważniejszych zadań XXI wieku. Dla zapewnienia najwyższej efektywności takich działań konieczne jest nawiązanie współpracy między firmami i instytucjami państwowymi, która mają jeden wspólny cel – opiekę nad ekosystemem wodnym. Postanowiliśmy zatem przyjrzeć się kilku przykładom udanych współprac na rynkach międzynarodowych i zainspirować Was do synergicznych działań!

 

Walka z zanieczyszczeniami wody

Jednym z głównych problemów w zarządzaniu gospodarką wodną jest ilość zanieczyszczeń. Największym producentem nieczystości są przedsiębiorstwa i fabryki, które odprowadzają je do wód. Wpływa to na degradację środowiska naturalnego i zaburzanie równowagi w przyrodzie.

Przykładowo, w 2015 roku w Brumadhino w brazylijskim stanie Minas Gerais miało miejsce uszkodzenie tamy Mariana. Ze względu na kumulację odpadów z okolicznych przedsiębiorstw zabezpieczenia nie wytrzymały i zalały miasto. Następstwem tego była śmierć 19 osób oraz zniszczenie ponad 1500 hektarów lasów.

Inna, równie niebezpieczna sytuacja wydarzyła się w styczniu 2019 roku. Odpady kopalniane uszkodziły kolejną tamę w Brumadhino, powodując śmierć ponad 250 osób. Pokazuje to, jak realny i istotny jest problem zanieczyszczeń. Potrzebne są zmiany, które zapobiegłyby kolejnym katastrofom.

 

 

Korporacje chcą przyczynić się do zmian

Nie wszystkie przedsiębiorstwa wpływają negatywnie na ekosystem wodny. Niektóre z nich, jak choćby Nike czy H&M od lat starają się minimalizować wpływ na środowisko wodne. Postępując zgodnie z wytycznymi Fundacji Zero Discharge of Hazardous Chemicals Foundation, zastępują toksyczne środki chemiczne bezpiecznymi, naturalnymi zamiennikami.

Swoją cegiełkę do ratowania gospodarki wodnej dokładają także firmy produkujące żywność i napoje. Przykładowo, PepsiCo i Nestle stale zmniejszają zużycie wody w ramach aktywności w fabrykach. Podejmują także inicjatywy, mające na celu edukację rolników w praktykach nawadniania bez negatywnego oddziaływania na środowisko.

korporacje współpraca gospodarka wodna

Coraz więcej korporacji chce dbać o gospodarkę wodną

 

A co na to prawo?

W większości krajów za ochronę wód odpowiadają rządy. Coraz częściej władze zaostrzają przepisy z zakresu ochrony gospodarki wodnej i bardziej skrupulatnie je egzekwują. Pozwala to na częściowe ograniczenie zanieczyszczeń – przedsiębiorstwa obawiają się bowiem wysokich kar.

Co więcej, niektóre kraje wręcz nagradzają firmy, które efektywnie korzystają z zasobów wodnych i dbają o ich czystość. Tak jest między innymi w Peru w ramach programu Certificado Azul.

Skuteczność działań podejmowanych przez rząd jest jednak całkowicie różna w każdym kraju. Wpływ na to ma nie tylko przyjęta polityka i przepisy, ale także wykorzystywana infrastruktura. Bez odpowiednich urządzeń pomiarowych dbanie o czystość wód jest bowiem bardzo mało efektywne.

Przykładem instalacji pozwalającej na kompleksowe zarządzanie zasobami wodnymi jest na przykład system alarmowy EU-AL. To zestaw czujników, który pozwala monitorować przepływy wody, analizować grubość warstwy oleju, wykrywać poziom zbieranych wód i reagować w przypadku przepełnienia zbiornika.

Taki system świetnie sprawdzi się do zdalnego zarządzania obiektem wodnym. To także gwarancja szybkiej reakcji na zmiany i nieprawidłowości w działaniu w czasie rzeczywistym. Pozwala to minimalizować liczbę sytuacji awaryjnych i tym samym lepiej dbać o środowisko i ekosystem wodny.

 

Rozwój systemów wodnych wymaga inwestycji!

W wielu krajach przedsiębiorstwa są wręcz zachęcane do brania pożyczek na inwestycje w rozbudowę urządzeń ekologicznej gospodarki wodnej. Przeznaczane są na to kredyty na preferencyjnych warunkach z banków krajowych, a także pozarządowe fundusze inwestycyjne. Jak się okazuje, firmy chętnie korzystają z takich możliwości.

Przykładowo, w Ekwadorze, dzięki inicjatywie banku inwestycyjnego Produbanco sfinansowano zakup maszyn do przetwarzania mleka. Dzięki temu zużycie wody zmniejszyło się o ponad 33% względem dotychczas stosowanych urządzeń. Z kolei w Maroku połączenie działań Francuskiej Agencji Rozwoju i Niemieckiej Instytucji Finansowej DEG przyczyniło się do utworzenia funduszu o wartości 500 milionów USD. Dało to szansę na sfinansowanie modernizacji przedsiębiorstwa fosforowego oraz wdrożenie programu ochrony i ponownego wykorzystania wód przemysłowych.

DEG nawiązuje także współpracę z World Wide Fund for Nature (WWF). Podmioty wspólnie opracowują narzędzia ułatwiające zrozumienie szkodliwego działania firm na ekosystem wodny. Oprócz tego wspierają konsumentów, oferując szkolenia i certyfikaty w zakresie zrównoważonego zarządzania wodą.

Szkolenia pozwalają budować dobre praktyki w zarządzaniu gospodarką wodną

 

Tylko współpraca pozwoli na sukces

Dla zapewnienia należytej efektywności działań z obszaru gospodarki wodnej konieczna jest ścisła współpraca i wspólnie wyznawane cele. Jak pokazują powyższe przykłady, zaangażowanie kilku podmiotów do jednego zadania może przynosić wymierne korzyści.

A możliwości współpracy jest wiele. Wspólne działania mogą podejmować instytucje pozarządowe, korporacje, organy państwowe, prywatne firmy, a nawet konsumenci. Istotna jest jednak otwartość na zmiany, chęć podejmowania inwestycji i realne działanie na rzecz polepszenia stanu gospodarki wodnej.