Zgodnie z polską normą PN EN 1825 we wszystkich zakładach, w których powstają ścieki zawierające tłuszcz (jak np. obiekty gastronomiczne), należy zamontować odpowiednie separatory. Dzięki nim możemy uniknąć przykrych konsekwencji w postaci osadzania tłuszczu w przewodach rurowych, zatkania przewodów, czy też emisji gazów gnilnych. Jak jednak wybrać właściwy separator tłuszczu do małej gastronomii? Odpowiadamy w artykule!

 

Szkodliwość tłuszczu w ściekach

Tłuszcze, będąc lżejszymi od wody, gromadzą się na jej powierzchni i powodują szereg niekorzystnych zjawisk, jak choćby reaerację związaną z odcięciem tlenu. Jej wynikiem jest wywoływanie procesów gnilnych, którym towarzyszy wydzielanie się szkodliwych gazów, takich jak metan czy siarkowodór.

Jednocześnie procesy gnilne prowadzą do stopniowego rozkładu tłuszczów, wydzielania się kwasów tłuszczowych oraz obniżenia pH ścieków, które stają się bardziej agresywne i prowadzą do korozji elementów żeliwnych i stalowych. W niższych temperaturach mogą ponadto osadzać się na ścianach przewodów, powodując ich stopniowe zarastanie i zmniejszenie przepływu.

Tłuszcze zwiększają także zużycie tlenu, co utrudnia procesy biologicznego oczyszczania oraz wymusza dodatkową cyrkulację i wydłużenie czasu napowietrzania.

 

Jakie jest przeznaczenie separatora tłuszczu w małej gastronomii?

Podstawowym zadaniem separatora tłuszczu jest zatrzymywanie cząstek stałych oraz tłuszczy pochodzenia organicznego. Za takie uważa się wszystkie tłuszcze i oleje roślinne oraz tłuszcze zwierzęce nierozpuszczalne lub nieznacznie rozpuszczalne w wodzie (o tendencji do zmydlania).

Separatory tłuszczu stosuje się na odpływach ścieków technologicznych, w których występuje zwiększone stężenie tych substancji. Przykładem są ścieki pochodzące między innymi z restauracji, barów szybkiej obsługi, stołówek, hoteli, rzeźni, ubojni czy przetwórni spożywczych. Separatory tłuszczu mogą być montowane wewnątrz budynku jako urządzenia podzlewozmywakowe, podłogowe lub wolnostojące, ale także na zewnątrz jako separatory podziemne.

Na odpływach ścieków w restauracji warto zamontować separatory tłuszczu

 

Jak działają separatory tłuszczu do restauracji lub baru?

To urządzenia przepływowe, które działają w myśl zasady flotacji i sedymentacji zanieczyszczeń. Przy doborze separatora tłuszczu do małej gastronomii należy wziąć pod uwagę maksymalne natężenie dopływu ścieków (l/s), a także zawartość substancji tłuszczowych wymagających odseparowania.

 

Osadnik i separator tłuszczu w małej gastronomii – dlaczego warto?

Ścieki doprowadzane do separatorów zawierają także inne zanieczyszczenia – piasek, osady mineralne lub organiczne oraz różnego typu ciała stałe. Aby zapewnić prawidłową pracę separatora tłuszczu w gastronomii, konieczne jest zastosowanie osadnika zawiesin mineralnych zintegrowanego z separatorem lub zastosowanego jako oddzielne urządzenie.

Osadnik spowalnia przepływ wody, a w wyniku zachodzącej w nim sedymentacji, pod wpływem działania sił grawitacyjnych cząsteczki o większej gęstości od wody osadzają się na jego dnie i tam są magazynowane.

Budowa osadnika zależy od warunków lokalizacyjnych, ale także rodzaju podczyszczanych ścieków, przepływów czy zakładanej ilości zawiesiny w dopływających ściekach.

W separatorze tłuszczu oczyszczanie ścieków następuje z wykorzystaniem zjawiska flotacji, dzięki któremu cząstki tłuszczu, ze względu na gęstość mniejszą od gęstości wody, gromadzą się na jej powierzchni.

Warto również pamiętać, że wszystkie konstrukcje separatorów tłuszczu wymagają odpowietrzenia w celu zabezpieczenia zbiornika przed zagniwaniem ścieków. Może być ono wykonane osobnym przewodem połączonym z rurą wywiewną lub poprzez przewód dopływowy.

 

Separatory tłuszczu EST do małej gastronomii

W ofercie firmy Ecol-Unicon znajdziemy wysokosprawne separatory tłuszczu EST 2, EST 4, EST 7 oraz EST 10. Konstrukcje tego typu służą do oddzielania tłuszczy spożywczych ze ścieków sanitarnych w procesie flotacji. Osadnik może występować tu samodzielnie lub być zintegrowany z separatorem tłuszczu EST-H. Zaletą urządzeń zintegrowanych w jednym korpusie (oprócz oszczędności miejsca niezbędnego do zamontowania), jest szybszy i prostszy montaż.

Separatory tłuszczu zostały tak zaprojektowane, aby zapewniać najwyższy poziom szczelności. Wyposażone są w betonowy korpus, który nie wymaga dodatkowego dociążenia. W zależności od lokalizacji urządzenia Ecol-Unicon oferuje włazy żeliwne do montażu w obszarze ruchu pieszego (Ø 600, klasa A15) lub ruchu osobowych i ciężarowych (Ø 600, klasa D400).

Odpowiednio skonstruowane kolektory wlotu i wylotu zapewniają swobodny przepływ cieczy oraz prawidłowe odprowadzenie pozbawionych tłuszczów ścieków z separatora. Wlot i wylot zazwyczaj umieszczane są w osi separatora, ale możliwe jest także odchylenie osi wlotu i wylotu lub podłączenie kilku wlotów. Do ich podłączenia wykorzystywane są wyłącznie przejścia wodoszczelne.

Pamiętajmy także, że aby urządzenia do separacji tłuszczów działały prawidłowo i bezawaryjnie, należy przeprowadzać regularne kontrole, a także ich systematyczne czyszczenie. Zazwyczaj zaleca się przeprowadzanie tego typu działań co dwa tygodnie, wszystko zależy jednak od specyfiki oraz ilości dopływających ścieków z obiektów gastronomicznych. Temat ten warto skonsultować ze specjalistami z Ecol-Serwis, którzy chętnie pomogą we wskazaniu odpowiednich terminów przeglądów.

Pełną ofertę separatorów tłuszczu do małej gastronomii znajdziecie natomiast w Ecol-Shop!
 
 

SPRAWDŹ AKTUALNE CENY SEPARATORA TŁUSZCZU