Zarządzanie środowiskiem wodnym nie zawsze wynika z chęci dbania o środowisko naturalne i wdrażania usprawnień, mających na celu polepszenie jej kondycji. Czasem jest to konieczność wynikająca z klęsk żywiołowych, takich jak powodzie. Tak jest między innymi w Buenos Aires.

 

Buenos Aires niechlubnie słynie z tego, że jest to miejsce, w którym powodzie występują niesamowicie często. Jest to bowiem miasto plasujące się na 18. miejscu pod względem wielkości strat spowodowanych przez wodę.

 

Zgubny obieg wody w przyrodzie

Taka sytuacja wynika głównie z obecności olbrzymiego estuarium[1] La Plata o łącznej powierzchni aż 35 tysięcy km2. Efektem tego na zagrożonych powodzią terenach znajduje się zbiornik wodny, a ponadto wpływa na zwiększoną liczbę opadów. Średnia opadów na tym terenie wynosi nawet 1120mm.

Takie zagrożenie powoduje konieczność podjęcia działań, które pozwalałyby zminimalizować ryzyko szkód powstałych przez liczne powodzie. Władze Buenos Aires podjęły próbę walki z żywiołem w grudniu 2016. Prace mogę potrwać do 2050 roku i pochłoną około 200 milionów dolarów przekazanych na ten cel przez Bank Światowy.

 

Przy ryzyku powodzi powinniśmy podjąć odpowiednie działania minimalizujące powstające szkody

 

Jakie działania podejmują władze Buenos Aires?

Projekt obejmuje trzy główne założenia:

  • zapobieganie nowym czynnikom wpływającym na występowanie powodzi,
  • łagodzenie ich siły
    oraz
  • reakcja.

Podejmowane działania skupiają się na ciągłym nadzorze i obserwacji meteorologicznej pozwalającej przewidzieć, kiedy będą zbliżały się niepożądane załamania atmosferyczne. Odpowiednie urządzenia pozwalają na dokładne określenie, w których rejonach zagrożenie burzami z mocnymi opadami deszczu jest największe. Pozwala to na szybkie reagowanie i zapobieganie powstawaniu ogromnych szkód.

Bardzo sprawnie działają też wszelkie sposoby masowej komunikacji władz Buenos Aires z mieszkańcami. Szczególnie w szkołach i biurach niemal natychmiastowo pojawiają się informacje w przypadku zbliżającego się zagrożenia. Przekazywane są jednocześnie zalecenia jak postępować w momencie jego nadciągnięcia.

 

Nie tylko urządzenia i systemy…

Bardzo istotnym elementem podejmowanych działań jest także tworzenie systemów usprawniających przepływ wody. Zaplanowana została budowa stawu retencyjnego w pobliżu rzeki Sylwania, który miałby kumulować nadmiar wody, które nie zdążą przepłynąć do oceanu Atlantyckiego. Z drugiej strony pozwala to uchronić złoża wody pitnej przed dostaniem się do niej zanieczyszczeń będących następstwem przepływu w ich sąsiedztwie wody o niskiej jakości.

Planowane jest także zbudowanie około 31 kilometrów kanałów, pozwalających na zmniejszenie natężenia wody w najbardziej zagrożonych obszarach. Zwiększa to także zdolność szybkiego przepompowywania wody, eliminując ryzyko powstawania szkód.

 

Rozmowa jest najważniejsza!

Nawet najbardziej zaawansowane systemy i najbardziej drożne kanały nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, jeśli nie będziemy wiedzieć jak z nich skorzystać. Osoby odpowiedzialne za projekt postawiły sobie za cel stworzenie wielu scenariuszy i planów awaryjnych w przypadku powstawania zagrożenia.

Zakładana jest także współpraca ze społecznością lokalną, która najlepiej zna tereny najbardziej narażone na powodzie. Poza tym wdrażane są programy mentorskie i informacyjne dla przedsiębiorstw, których celem jest przedstawienie pracodawcom wskazówek jak postępować podczas powodzi oraz jak się do niej przygotować. W Polsce tematyka zarządzania środowiskiem wodnym jest poruszana na konferencji Stormwater 2020.

Docelowo wprowadzone działania w Buenos Aires mają zapewnić bezpieczeństwo oraz dostęp do niezbędnych informacji dla ponad 3 milionów ludzi. Szczególną uwagę przykłada się do działań wśród mniej zamożnej części społeczeństwa, która bez pomocy z zewnątrz nie miałaby szans na poradzenie sobie z niszczycielskim żywiołem.

 

Źródła: https://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_urban_water_management_in_Buenos_Aires,_Argentina
https://blogs.worldbank.org/water/my-experience-in-flood-risk-management-in-Buenos-Aires
https://pl.wikipedia.org/wiki/La_Plata_(estuarium)
https://blogs.worldbank.org/latinamerica/buenos-aires-how-maldonado-stream-went-back-its-bed
https://www.britannica.com/place/Rio-de-la-Plata

[1] Lejowate ujście rzeki do morza