Inteligentny system monitorowania BUMERANG SMART to niezwykle ważny element nowoczesnych rozwiązań oferowanych przez firmę Ecol-Unicon. Umożliwia efektywniejsze zarządzanie wodą retencyjną oraz jej wykorzystaniem, co zwiększa bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Ułatwia również codzienną eksploatację systemu oraz poszczególnych urządzeń sieci wodno-kanalizacyjnej. Ten innowacyjny system doskonale sprawdził się już m.in. w Rawiczu, Rybniku, Rzeszowie i Łodzi. 

 

Rozwiązanie BUMERANG SMART pozwala lepiej zbilansować dowolną stratę systemu wodociągowego, a także szybciej reagować na wszelkie niepożądane zdarzenia. Dzięki niemu możemy zarządzać alarmami oraz prowadzić analizę urządzeń ochrony wód na wielu różnych płaszczyznach. Możliwa jest również konfiguracja zdarzeń dla pojedynczych urządzeń, grup obiektów czy całych systemów.

Na monitoring sieci wodno-kanalizacyjnych składają się przede wszystkim urządzenia pomiarowe, takie jak sondy poziomu, przepływomierze oraz zdalnie sterowane urządzenia wykonawcze. Elementy te znalazły swoje zastosowanie w przypadku kilku ostatnich wdrożeń systemu BUMERANG SMART, których listę znajdziecie poniżej.

 

Wdrożenie systemu BUMERANG SMART w Rawiczu

Gmina Rawicz od kilku lat prowadzi intensywne działania w zakresie budowy nowoczesnej infrastruktury pozwalającej na gromadzenie oraz wykorzystanie deszczówki. Jedną z takich inwestycji jest budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Kadeckiej.

Do realizacji przedsięwzięcia wybrano system modułowy z wyposażeniem dodatkowym HYDROZONE BENEFIT umożliwiający skuteczne retencjonowanie, podczyszczanie oraz wykorzystanie wód deszczowych i roztopowych. Całość składa się ze zintegrowanego separatora zawiesiny mineralnej oraz substancji ropopochodnych oraz dwóch układów pompowych. Pierwszy moduł wyposażony w system BUMERANG SMART służy do opróżniania zbiornika podczas większej fali deszczu, drugi zaś zasila hydrant na cele przeciwpożarowe oraz do podlewania zieleni.

 

Inwestycja w Rawiczu Bumerang Smart Ecol

Inwestycja w Rawiczu składa się ze zintegrowanego separatora zawiesiny mineralnej oraz substancji ropopochodnych oraz dwóch układów pompowych

 

Więcej o realizacji w Rawiczu przeczytacie na stronie poświęconej inwestycji.

 

Monitoring pracy dziewięciu pompowni w Rybniku

Kolejny przykład udanego wdrożenia systemu BUMERANG SMART stanowi realizacja w Rybniku. System wspiera oraz kontroluje pracę tamtejszych dziewięciu przepompowni, których instalacja okazała się konieczna podczas budowy nowej drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna.

Takie rozwiązanie pozwala użytkownikom systemu nie tylko na bieżąco kontrolować aktualny stan pompowni oraz sterować rządzeniami, ale także umożliwia analizę danych odczytywanych z wszystkich elementów pompowni z dowolnego miejsca o dowolnym czasie. Dzięki systemowi możliwe jest także ograniczenie do minimum kosztów serwisu oraz bieżących przeglądów pompowni. To także sposób na zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania całej infrastruktury wodno-drogowej.

Więcej informacji o realizacji w Rybniku znajdziecie na stronie poświęconej inwestycji.

 

BUMERANG SMART na osiedlu Budziwój w Rzeszowie

W związku z dokuczliwymi podtopieniami na największym osiedlu Rzeszowa – Budziwój, urząd miasta postanowił usprawnić system kanalizacji oraz wesprzeć go rozwiązaniem BUMERANG SMART.

Inwestycja obejmowała 6 zbiorników retencyjnych o łącznej powierzchni 1720 m3, a także 2 zasuwy z napędem elektrycznym, zastawkę z napędem elektrycznym oraz radarowym pomiarem poziomu wody, separator z bypassem i zbiornikiem na ropopochodne, pompę, mierniki jakości i przewodności wody oraz czujniki poziomu wody w zbiornikach.

Dzięki systemowi monitoringu możliwe jest zmaksymalizowanie objętości zatrzymywanej wody opadowej w zbiornikach retencyjnych i kolektorach z retencją rurową oraz poprawa bezpieczeństwa powodziowego w czasie trwania opadów nawalnych. To rozwiązanie o charakterze zarówno ekologicznym, jak i ekonomicznym, jako że przyczynia się do obniżenia kosztów obsługi wody w całym mieście.

 

Bieżący monitoring pozwala na efektywniejsze zarządzanie zasobami wodnymi

 

Zachęcamy do przeczytania wywiadu nt. inwestycji ­– z Zastępcą Prezydenta Rzeszowa, Markiem Ustrobińskim oraz prezesem Ecol-Unicon, Wojciechem Falkowskim.

 

Zbiorniki HYDROZONE BASIC w Hillwood Łódź Górna

Centrum logistyczne Hillwood Łódź Górna zlokalizowane w południowej części miasta to odpowiedź na zwiększające się zapotrzebowanie na nowoczesne powierzchnie magazynowe – w związku z rozwojem zakupów on-line. Inwestycja to dwa obiekty o łącznej powierzchni około 160 000 m2, a co za tym idzie, ogromne powierzchnie dachów i powierzchni uszczelnionych, które wymagają odpowiedniego systemu odbierania, uzdatniania i ponownego wykorzystania wody opadowej.

Aby wesprzeć kanalizację burzową, Ecol-Unicon postawił na terenie centrum dwa nowoczesne zbiorniki HYDROZONE BASIC o pojemności 1 500 m3 oraz pompownię, na którą składa się korpus oraz nowoczesne wyposażenie. Modułowa konstrukcja układu pozwoliła na łatwiejszy montaż, ale także bieżącą obsługę całego układu. Z kolei innowacyjny system BUMERANG SMART stanowiący integralny element zbiorników retencyjnych HYDROZONE pozwoli zdalnie monitorować pracę urządzeń oraz usprawni codzienną pracę inwestycji. Pozwoli także na także efektywniejsze zarządzanie retencją oraz wykorzystanie wody deszczowej.

Opis techniczny inwestycji w Centrum Logistycznym Hillwood znajdziecie na stronie poświęconej realizacjom Ecol-Unicon.