Budowa zbiorników retencyjnych to jedno z kluczowych rozwiązań pomocnych w niwelowaniu skutków zarówno deficytu wody, jak i w okresach powodzi. W związku z nasilającymi się zmianami klimatu stanowi najskuteczniejsze rozwiązanie, które zapewnia właściwy bilans wody. Jedną z takich inicjatyw jest zbiornik retencyjny zbudowany przez firmę Ecol-Unicon, który powstał w Parku Słowiańskim w Gorzowie Wielkopolskim. 

 

Budowa zbiornika kosztowała ponad 9,4 mln zł, z czego 8 mln zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. To część 64-milionowej inwestycji, która ma pozwolić miastu zatrzymać deszczówkę i przeznaczyć ją np. na potrzeby miejskich toalet czy do podlewania roślinności.

Zadanie inwestycyjne wykonane zostało zgodnie z umową o dofinansowanie, zawartą pomiędzy Miastem Gorzów Wielkopolski i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Budowa zbiornika w Parku Słowiańskim w Gorzowie Wielkopolskim

 

Czym jest podziemne jezioro?

Zbiornik składa się z czterech oddzielnych żelbetonowych komór. Ma do niego trafiać deszczówka z ul. Słowiańskiej i Żwirowej. To z niego pochodzić będzie podczyszczana po drodze woda, która będzie potem używana w stojącym na zbiorniku szalecie miejskim.

Prace obejmą łącznie 9 zbiorników retencyjnych, których łączna pojemność wyniesie 22,6 tys. m³. W ramach całego projektu do końca 2021 roku zostanie rozbudowana, przebudowana i wyremontowana kanalizacja deszczowa o długości 7,12 km. Co niezwykle ważne, stopień zagospodarowania wód opadowych na terenie projektu wyniesie 100%.

Dzięki tej inwestycji mieszkańcy regionu unikną w przyszłości lokalnych podtopień, które były prawdziwym utrapieniem, gdy tylko nad miastem przeszła ulewna burza. Ponadto woda ze zbiorników będzie w sposób wtórny zagospodarowana w ramach zarządzania gospodarką komunalną miasta, m.in. do publicznych toalet, nawadniania trawników i skwerów.

Rozbudowana i wyremontowana zostanie także kanalizacja deszczowa, która wraz z budową nowych zbiorników retencyjnych i remontem istniejących, ma zapobiec podtopieniom po intensywnych opadach, tworzeniu się zastoisk wody oraz odciążyć miejską sieć kanalizacji.

 

Budowa zbiornika w Parku Słowiańskim w Gorzowie Wielkopolskim

 

Co ważne, park na tym nie ucierpi

Po zrealizowaniu inwestycji teren tzw. „placu cyrkowego” wygląda jak przed rozpoczęciem budowy, odtworzono nawierzchnię, zasiano trawę. Jedyną różnicą jest nowy szalet miejski. Cały park będzie wyglądał, jakby nic się w nim nie zmieniło. Miłośnicy, spacerów czy biegania, którzy często odwiedzali park przed budową, nie powinni się martwić. Wciąż będzie tu dużo miejsca na rekreację.

Inwestycja ma ogromne znaczenie przyrodnicze. Budując i modernizując już istniejące zbiorniki zastosowano rozwiązania przyjazne naturze. Przedsięwzięcie związane z poprawą retencji, nie będzie pogarszać jakości wód ani naruszać krajobrazu. Przeciwnie, duże zbiorniki retencyjne będą sprzyjać funkcjonowaniu ekosystemu oraz stanowić atrakcję turystyczną, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego miejscowości.

Obecnie w Polsce retencjonujemy zaledwie 6,5% wody, a potrzeby są przynajmniej dwa razy większe. Tylko kompleksowa, zrównoważona i racjonalna gospodarka wodna może wpłynąć na zmniejszenie problemu w okresach zarówno suszy, jak i podtopień. Podziemne jeziora są zatem jednym z najlepszych pomysłów na usprawnienie retencji w przestrzeniach miejskich.