Zbiorniki retencyjne pełnią kluczową rolę w okresie niezwykle dynamicznych zmian klimatu. Z jednej strony są w stanie gromadzić wodę w obliczu suszy, z drugiej zaś zapobiegają powodziom w sytuacji zwiększonych opadów. Warto jednak pamiętać, że „zbiornik zbiornikowi nie równy”, a różne zastosowania wymagają innego rodzaju inwestycji. Na przykładzie zbiorników HYDROZONE – Basic, Clean i Benefit pokazujemy więc, jak wybrać zbiornik retencyjny dopasowany do zakładanych celów. 

 

HYDROZONE to innowacyjne, modułowe zbiorniki retencyjne, które pozwalają na retencjonowanie, podczyszczanie oraz bieżące wykorzystywanie wód roztopowych i deszczowych. Ich budowa umożliwia na dostosowanie rozwiązania do potrzeb inwestora, a także zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem – np. w celach użytkowych czy rekreacyjnych. Aby wskazać konkretne zastosowania HYDROZONE, zbiorniki zostały podzielone na trzy rodzaje, z których każdy pełni inną funkcję i może być wykorzystany w różny sposób.

 

HYDROZONE Basic – w celu zapobiegania podtopieniom i powodziom

Pierwszy rodzaj HYDROZONE – Basic to zbiorniki realizujące najbardziej podstawowe założenia tego typu rozwiązań. Służą zatem do retencjonowania wód i zapobiegania podtopieniom oraz powodziom. Ich modułowa konstrukcja pozwala nie tylko na łatwe dostosowanie np. do kształtu działki, ale także znacząco upraszcza montaż i bieżącą obsługę. Są ponadto budowane z prefabrykowanych, trwałych żelbetowych zbiorników DZB, charakteryzujących się dużą wytrzymałością na obciążenia dynamiczne.

Przykładem zastosowania HYDROZONE Basic jest inwestycja Ecol-Unicon dla Autostrady A1 węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia. Zbiornik o pojemności 1740 m3 został zamontowany pod powierzchnią autostrady, upewniając inwestora – firmę Starbag o bezpieczeństwie wodnym na danym odcinku trasy.

 

Inwestycja Ecol-Unicon dla Autostrady A1 węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia

Inwestycja Ecol-Unicon dla Autostrady A1 węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia

 

HYDROZONE Clean – z funkcją podczyszczania wód opadowych i roztopowych

Drugi rodzaj zbiorników HYDROZONE – Clean, poza funkcjami znanymi z HYDROZONE Basic umożliwia ponadto podczyszczanie wód opadowych i roztopowych przed ich odprowadzeniem do środowiska. Uwzględnienie kilku funkcji w ramach jednego zbiornika sprawia, że sprawdzi się on szczególnie w ciasnej zabudowie miejskiej.

HYDROZONE Clean to także świetne rozwiązanie dla parkingów i budynków użyteczności publicznej. W ramach jednej z realizacji dla inwestora posiadającego niewielką działkę gminną ze wspomnianymi nieruchomościami, w ramach Ecol-Unicon dokonaliśmy wymiany tradycyjnego układu podczyszczającego wody deszczowe (kombinacja separatora zawiesin i separatora substancji ropopochodnych), zbiornika retencyjnego i pompowni na jedno urządzenie, łączące funkcje wszystkich elementów. Dzięki temu uzyskaliśmy nie tylko łatwiejszą przestrzeń do dokonywania przeglądów i czyszczenia, ale także uniknęliśmy konieczności zamknięcia terenu, na którym odbywała się inwestycja.

 

 

HYDROZONE Benefit – do celów specjalnych

Ostatni z rodzajów HYDROZONE – Benefit to zbiorniki dedykowane do podczyszczania i wykorzystania wody do nawadniania terenów zielonych, a także mycia ulic, płukania kanałów i akcji przeciwpożarowych. Są to także zbiorniki retencyjne z podczyszczalnią hydrofitową, która pozwala wykorzystać zgromadzoną wodę do celów komunalnych. Innymi słowy, poza funkcjami znanymi z wersji Basic i Clean, HYDROZONE Benefit zawiera w sobie możliwości, które pozwalają dostosować zbiornik do bardzo konkretnych potrzeb. Dzięki możliwości wykorzystania zgromadzonej wody są to także rozwiązania charakteryzujące się szczególnie wysoką ekologicznością.

 

HYDROZONE Benefit to rozwiązanie szczególnie ekologiczne

 

HYDROZONE Benefit został wykorzystany m.in. w dużym mieście w centralnej Polsce, które borykało się z nawracającym problemem podtopień terenu w czasie ulewnych deszczy. Stosowane na tym obszarze zbiorniki nie posiadały ponadto funkcji podczyszczania wód opadowych, co uniemożliwiało ich łatwego ponownego wykorzystania.

HYDROZONE Benefit z dodatkową funkcją hydrofitową pozwolił znacząco zredukować problemy. Zbiornik został podzielony na trzy części – użytkową, roboczą i awaryjną. Pierwsza z nich pozwalała gromadzić wodę do celów komunalnych, m.in. do mycia ulic czy oczyszczania kanałów. Druga część służyła retencjonowaniu wody opadowej i jej bieżącemu podczyszczaniu z zanieczyszczeń organicznych – dzięki zastosowaniu układu hydrofitowego. Część awaryjna natomiast służyła magazynowaniu wód deszczowych w przypadku przepełnienia części roboczej.

 

Warto zastosować HYDROZONE!

Wszystkie zbiorniki HYDROZONE zostały przeanalizowane pod kątem ich wpływu na środowisko, człowieka i otoczenie. Jak wskazali eksperci ECOSQUAD, rozwiązania te spełniają wszelkie wymogi „proekologiczności”, co oznacza, że ich umieszczenie w projekcie przyczynia się do uzyskania punktów w procesie ekologicznej certyfikacji budynków. Zbiorniki retencyjne pozwalają także ograniczyć opłaty za retencję utraconą, co gwarantuje Prawo Wodne.

HYDROZONE to zatem rozwiązanie nie tylko funkcjonalne i bezpieczne, ale także przyjazne środowisku. To niezwykle cenne połączenie cech w ramach produktu – szczególnie w obliczu nawarstwiających się problemów klimatycznych. Efektywność HYDROZONE sprzyja także inwestycjom realizowanym w trakcie kryzysu gospodarczego. W chwili, w której coraz częściej musimy uzasadniać każdą wydawaną złotówkę, urządzenia zapewniające z jednej strony bezpieczeństwo, a z drugiej, oszczędność i ograniczenie opłat są niewątpliwie szczególnie pożądane przez inwestorów.