Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Jakie możliwości daje program FEnIKS?

Program FEnIKS to inicjatywa skierowana głównie do podmiotów publicznych. Głównym celem programu jest wsparcie działań promujących zrównoważoną gospodarkę wodną, przystosowanie obszarów zurbanizowanych do zmiany klimatu oraz zapobieganie ryzyku i poprawa odporności na klęski żywiołowe.

W ramach programu możesz uzyskać dopłatę do projektów z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, takich jak wykorzystanie wody szarej czy ścieków oczyszczonych, a także projektów sprzyjających adaptacji do zmiany klimatu, w tym zielonej i niebieskiej infrastruktury.

Szczególnie ważne jest wsparcie systemów gospodarowania wodami opadowymi w obszarach miejskich. Dzięki nim można zapobiegać podtopieniom, zalaniom oraz ograniczać skutki tych zjawisk. Inwestycje w retencjonowanie wody, wykorzystujące zieloną i zielono-niebieską infrastrukturę, również mogą liczyć na wsparcie finansowe. Jeśli więc rozważasz zakup zbiornika retencyjnego, warto zwrócić uwagę na nowoczesne rozwiązania, takie jak zbiornik retencyjny HYDROZONE.

Program FEnIKS: najważniejsze założenia i zasady

Zacznijmy od liczb – bo te są naprawdę imponujące. W ramach unijnego programu FEnIKS, czyli Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Kulturę i Środowisko na lata 2021–2027 do rozdysponowania są aż 24 miliardy euro.

Oczywiście nie wszystkie będą przeznaczone na projekty związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. Nie zawsze także będzie można uzyskać dotację – w programie przewidziano również inne instrumenty finansowe. Już teraz wiemy jednak na pewno, że:

 • w ramach Działania FENX.01.02 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmiany klimatu będzie można uzyskać dofinansowanie m.in. na zbiorniki retencyjne i systemy monitoringu urządzeń wod-kan;
 • działanie FENX.01.02 zakłada wsparcie systemów gospodarowania opadami za pomocą niebiesko-zielonej infrastruktury i rozwiązań opartych na przyrodzie;
 • łączna pula dofinansowania to 500 milionów złotych;
 • maksymalny poziom dofinansowania będzie wynosić 85%.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
O programie FEnIKS pisaliśmy już jakiś czas temu, tutaj: FEniKS – sprawdź, czy Twoje miasto może skorzystać z unijnego wsparcia. W jaki sposób program FEnIKS pomoże polskim miastom przygotować się na zmiany klimatu?

Dlaczego to właśnie zbiorniki retencyjne HYDROZONE spełniają kryteria Programu FEnIKS?

Zbiornik retencyjny HYDROZONE to nasz projekt, który powstał na długo przed ogłoszeniem programu FEnIKS. Okazuje się jednak, że jego konstrukcja, sposób gromadzenia i oczyszczania wody deszczowej idealnie wpisują się w kryteria Działania FENX.01.02.

HYDROZONE to najbardziej zaawansowane zbiorniki retencyjne w ofercie Ecol-Unicon. Służą nie tylko do gromadzenia wody deszczowej – dzięki separatorom substancji ropopochodnych i osadnikom oczyszczają ją tak, by była zdatna do ponownego wykorzystania.

Zbiorniki retencyjne HYDROZONE – idealne rozwiązanie w ramach Programu FEnIKS

Dlaczego podczas składania wniosku o dofinansowanie zbiorników retencyjnych warto uwzględnić właśnie HYDROZONE? Porównajmy funkcje zbiornika z najważniejszymi założeniami programu:

 • w Działaniu FENX.01.02 wspierane będą inwestycje, które pomagają w odprowadzaniu, zatrzymaniu, a także wykorzystaniu wody opadowej – dzięki oczyszczaniu w zbiornikach HYDROZONE wodę można ponownie użyć np. do podlewania lub mycia ulic;
 • założeniem programu jest adaptacja do zmiany klimatu: zapobieganie powodziom i suszom – właśnie tak działa HYDROZONE: gromadzi nadmiar wody opadowej, dzięki czemu nie trafia ona bezpośrednio do rzek, a w czasie suszy jest jej łatwo dostępnym źródłem;
 • program zakłada, że inwestycje będą wykorzystywały naturalne metody oczyszczania – właśnie tak jest w przypadku zbiorników HYDROZONE, gdzie za oczyszczanie odpowiadają m.in. rośliny hydrofitowe;
 • dodatkowo punktowane będą projekty zwiększające zazielenienie przestrzeni – teren nad umieszczonym pod ziemią zbiornikiem można dowolnie zagospodarować, w tym także obsadzić go roślinami;
 • działania w programie zakładają tworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi – zbiorniki HYDROZONE są wyposażone w monitoring Bumerang Smart, czyli inteligentny system gospodarowania wodami opadowymi.

Jak działa zbiornik HYDROZONE? Gdzie możesz go wykorzystać? Sprawdź tutaj: zbiornik retencyjny HYDROZONE.

Zbiorniki retencyjne HYDROZONE Benefit – uzyskaj dofinansowanie z programu FEnIKS na to rozwiązanie!

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na zbiorniki retencyjne z Programu FEnIKS?

Działanie związane z adaptacją terenów zurbanizowanych do zmian klimatu jest skierowane do:

 • jednostek samorządu terytorialnego i ich związków;
 • jednostek organizacyjnych działających w imieniu samorządu terytorialnego;
 • podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Priorytet będą miały te jednostki, które wykonały opracowanie planów miejskich w ramach programu „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Dotyczy to 44 miast oraz Warszawy.

dofinansowanie na zbiorniki retencyjne

Wnioski o dofinansowanie FEnIKS krok po kroku. Co zrobić, by otrzymać dotację na zbiornik retencyjny?

Przede wszystkim warto obserwować stronę Programu FEnIKS. Znajdziesz tam ogólny harmonogram naboru wniosków, a także – co ważniejsze – informacje o aktualnych naborach.

Start naboru w Działaniu FENX.01.02 jest przewidziany na 31 sierpnia 2023 r. Doświadczenie pokazuje jednak, że ten termin może się zmienić. Na pewno będziemy na bieżąco informować o aktualnościach w naszych kanałach społecznościowych.

Wnioski o dofinansowanie na zbiorniki retencyjne będą rozpatrywane w sposób konkurencyjny. Osoby weryfikujące będą się przyglądały przede wszystkim temu, czy proponowane rozwiązanie wpisuje się w założenia programu.

W przypadku zbiorników retencyjnych HYDROZONE możesz mieć pewność, że tak właśnie będzie. Jeśli użyjesz wymienionych przez nas powyżej argumentów, znacząco zwiększysz swoje szanse na powodzenie.

Przygotuj się do działania już teraz, uzyskaj więcej informacji na temat dofinansowania budowy zbiorników retencyjnych HYDROZONE.

Skontaktuj się z nami