Optymalne wykorzystanie monitoringu wod-kan oraz systemów informatycznych w przedsiębiorstwach

Optymalne wykorzystanie monitoringu wod-kan oraz systemów informatycznych w przedsiębiorstwach

Nowoczesne systemy informatyczne ułatwiają, optymalizują oraz usprawniają pracę, nic zatem dziwnego, że szybko obejmują kolejne obszary funkcjonowania przedsiębiorstw. Informatyzacja nie omija też branży wodno-kanalizacyjnej. Coraz bardziej rozbudowane systemy...
Jak nadążyć za zmianami klimatu? Rozwiązania zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach

Jak nadążyć za zmianami klimatu? Rozwiązania zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach

Wobec wyraźnych zmian klimatycznych stajemy przed rosnącą skalą wyzwań oraz problemów, które mają i będą miały coraz większy wpływ na jakość naszego życia. Zanieczyszczenie powietrza, ekstremalne zdarzenia pogodowe, wyspy ciepła, nadmiar lub niedobór wody, utrata...
Tłocznie ścieków a pompownie – analiza techniczno-ekonomiczna. Dlaczego warto wybrać tłocznię?

Tłocznie ścieków a pompownie – analiza techniczno-ekonomiczna. Dlaczego warto wybrać tłocznię?

Tłocznie ścieków a pompownie to dwa różne rozwiązania w zakresie ciśnieniowego odprowadzania i transportu ścieków. Pierwsze ma zdecydowanie dłuższą tradycję i stanowiło do niedawna w zasadzie jedyny sposób na ich transportu. Drugie to stosunkowo młoda, aczkolwiek...