Jak zabezpieczyć się przed wysokimi karami w związku z kontrolami Wód Polskich?

Jak zabezpieczyć się przed wysokimi karami w związku z kontrolami Wód Polskich?

Wody Polskie, które od 1 stycznia 2018 roku są głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną, w tym za szeroko rozumiany stan wód ruszają z kontrolami! Ta idea stoi u podstaw prowadzonej na szeroką skalę kontroli wylotów do rzek. Nadrzędnym celem...
Od pompowni do tłoczni – jak ewoluują urządzenia ochrony wód? [25 lat Ecol-Unicon]

Od pompowni do tłoczni – jak ewoluują urządzenia ochrony wód? [25 lat Ecol-Unicon]

Odpowiednio zaprojektowany i wykonany system odprowadzania ścieków to jeden z najważniejszych aspektów ochrony środowiska naturalnego. Klasycznym rozwiązaniem w tym zakresie, stosowanym od dziesiątek lat, były pompownie. Najpierw te o poziomym wale napędowym, potem z...