Zrzut ścieków do wody wymaga uzyskania niezbędnych pozwoleń – tylko wówczas jest legalny. Nie oznacza to jednak, że taki sposób pozbywania się zużytej wody jest korzystny dla środowiska. Unikanie negatywnego wpływu na przyrodę jest ważne w Twojej działalności? W Ecol-Unicon pomagamy Ci realizować Twoją misję ekologiczną. Poznaj korzyści ekologicznych oczyszczalni ścieków i dowiedz się, jak możesz uniknąć odprowadzania szkodliwych zanieczyszczeń do środowiska.

 

Skąd bierze się problem zrzutów ścieków do wody? Przykład zanieczyszczenia Odry

„Kto zrzuca ścieki do Odry?” – latem 2022 roku to było jedno z najczęściej zadawanych pytań w mediach. Podejrzenia były skierowane w stronę dużych zakładów przemysłowych i kopalni. Rzeczywistość okazuje się jednak znacznie bardziej skomplikowana. Dane zebrane przez dziennik „Rzeczpospolita” pokazują, że spółka Wody Polskie i samorządy wydały łącznie aż 750 pozwoleń na zrzut ścieków do Odry. W ten sposób zanieczyszczeń pozbywają się nie tylko fabryki. Do drugiej co do wielkości polskiej rzeki trafiają również ścieki komunalne.

 

Problemem jest nie tylko duża liczba pozwoleń na zrzut ścieków do wody, ale przede wszystkim znaczna ilość odprowadzanej wody i wysokie stężenie zanieczyszczeń. Co więcej, przedsiębiorstwa, wspólnoty mieszkaniowe i inne podmioty bardzo rzadko są kontrolowane. Dopiero po masowym śnięciu ryb latem 2022 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził kontrole pozwoleń na zrzut ścieków. W wielu przypadkach stwierdzono uchybienia. Wiele wskazuje zatem na to, że przyczyną katastrofy ekologicznej nie były ścieki odprowadzane przez jeden duży zakład, ale suma zanieczyszczeń wpuszczanych do wody przez wiele różnych podmiotów.

 

Dlaczego zrzuty ścieków do wody to poważne zagrożenie dla środowiska?

W przypadku zatrucia Odry głównym powodem było wysokie zasolenie wody, które spowodowało rozrost chlorofilu i pojawienie się zabójczych dla ryb toksyn. Nie jest to jednak jedyny problem, jeśli chodzi o chemicznie zanieczyszczone rzeki.

 

Ścieki odprowadzane do wody powinny spełniać określone normy. Wymagane jest m.in. oczyszczenie ich z odpadów czy chorobotwórczych drobnoustrojów. Praktyka pokazuje jednak, że normy nie zawsze są przestrzegane. Część ścieków jest zrzucana nielegalnie – odprowadza się je rurami bezpośrednio do rzeki. Nawet w przypadku legalnych zrzutów nie przeprowadza się szczegółowych kontroli składu wody. W efekcie w rzekach znajdują się m.in. substancje ropopochodne, sól, a nawet pozostałości antybiotyków i środków antykoncepcyjnych.

 

Trzeba także pamiętać o tym, że żadna rzeka nie jest zamkniętym, odizolowanym od reszty ekosystemem. Jest dopływem innych cieków wodnych, przepływa przez jeziora, ostatecznie trafia do morza – a na swojej drodze ma kontakt z roślinami i organizmami żywymi. Gdy rzeką spływają toksyczne ścieki, nie może to pozostać bez wpływu na ich stan. Chodzi nie tylko o środowisko w bezpośrednim otoczeniu – zanieczyszczenia trafiają również do wód podziemnych.

Korzyści ekologicznych oczyszczalni

 

W jaki sposób ekologiczne oczyszczalnie ścieków pomagają chronić środowisko?

Wyjaśnienie, dlaczego zakłady przemysłowe i wspólnoty mieszkaniowe wnioskują o pozwolenie na zrzut ścieków do wody, jest dość banalne. Takie obiekty znajdują się w miejscach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej ani nie zostanie ona doprowadzona w najbliższej przyszłości. Gdy ilość zanieczyszczonej wody jest duża, korzystanie z szamba staje się drogie i niefunkcjonalne.

 

Szukasz ekologicznej alternatywy dla szamba i zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody? Oczyszczanie ścieków w biologicznej oczyszczalni to rozwiązanie dla Ciebie. Tego typu oczyszczalnie zawdzięczają swoją skuteczność m.in. dwuetapowemu procesowi usuwania zanieczyszczeń. W pierwszej kolejności są one oddzielane mechanicznie w osadniku. Następnie szkodliwe substancje są rozkładane w bioreaktorze przez mikroorganizmy. Ten sposób oczyszczania pozwala uniknąć wykorzystywania drenażu, czyli przesączania ścieków przez warstwę żwiru w gruncie.

Oczyszczalnie ścieków biofit button

Poznaj możliwości ochrony środowiska z oczyszczalniami BIOFIT

Biologiczne oczyszczalnie ścieków BIOFIT powstały jako odpowiedź na problemy właścicieli obiektów pozbawionych dostępu do sieci kanalizacyjnej, którzy jednocześnie nie chcą korzystać z tradycyjnych szamb. Zaletą tego typu oczyszczalni jest to, że można je budować na niemal każdym terenie – także w trudnych warunkach gruntowo-wodnych.

 

Z rozwiązania korzystają inwestorzy na terenie całej Polski – sprawdź mapę realizacji (w kategorii inwestycji wybierz „Oczyszczalnie BIOFIT”).

 

Funkcjonalność i wygoda obsługi była dla nas ważna podczas projektowania oczyszczalni BIOFIT, ale naszym priorytetem są zawsze kwestie związane ze środowiskiem. Skupiliśmy się na technologiach, które zapewniają skuteczne oczyszczanie wody z zanieczyszczeń szkodliwych dla gleby i roślin. Doprowadzamy ją do stanu, w którym może być ponownie wykorzystana do celów użytkowych – dzięki temu pozwalamy ograniczać zużycie tego cennego zasobu.

 

Czy to wszystko oznacza, że oczyszczone w biologicznej oczyszczalni ścieków BIOFIT ścieki można bezpiecznie odprowadzać do wody lub gruntu? Tak – w przypadku objętości większych niż 5 m3 dziennie wymaga to uzyskania pozwolenia (zgodnie z ustawą o Prawie wodnym). Najczęściej jednak nie ma z tym problemu. Ilość BZT5, ChZT oraz zawiesiny ogólnej w odprowadzanej wodzie plasuje się znacznie poniżej granicy wskazanej w przepisach.
Korzyści ekologicznych oczyszczalni ścieków odczujecie zarówno Ty, jak i środowisko naturalne. W swoim biznesie działasz tak, by przede wszystkim nie szkodzić? Oczyszczalnia ścieków BIOFIT pomoże Ci w osiągnięciu tego celu. Poznaj jej możliwości!

Zapytaj o produkt

 

Przeczytaj teksty o podobnej tematyce:

Oczyszczanie ścieków BIOFIT – poznaj niezawodną technologię