Wybór metody oczyszczania ścieków to złożony proces uzależniony od kilku czynników. Zastosowane rozwiązanie powinno być przyjazne – zarówno dla środowiska, jak i użytkowników. Poznaj innowacyjną technologię BIOFIT i przekonaj się, dlaczego warto sięgnąć właśnie po nią.  

Rodzaje oczyszczalni ścieków

Znaczenie oczyszczania ścieków to jeden z najważniejszych, i jednocześnie najczęściej pomijanych elementów związanych z planowaniem otoczenia. Ścieki stanowią zagrożenie nie tylko dla środowiska naturalnego, ale także dla ludzi. Zanieczyszczenia mogą przyczynić się do pogorszenia stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz stanowić źródło nieprzyjemnych zapachów i toksycznych substancji.

Zadaniem oczyszczalni jest rozkładanie zebranych zanieczyszczeń na związki mineralne – w takiej postaci nie będą stanowić zagrożenia dla otoczenia. Dwa najczęściej spotykane typy oczyszczalni przydomowych można podzielić na:

  • oczyszczalnie drenażowe,
  • oczyszczalnie biologiczne.

W jaki sposób funkcjonuje każde z tych rozwiązań?

Oczyszczalnia biologiczna czy drenażowa – którą wybrać?

Oczyszczalnie drenażowe bazują na dwuetapowej metodzie oczyszczania ścieków. Do oczyszczania dochodzi w osadniku oczyszczalni oraz w medium, w którym drenaż rozprowadza ścieki – może to być gleba, filtr piaskowo-żwirowy lub trzcinowy. Oczyszczona w ten sposób woda nie stanowi zagrożenia dla środowiska, jednak nie może być ponownie wykorzystana.

Oczyszczalnie biologiczne to natomiast nowsza metoda zarządzania ściekami. Jej główną zaletą jest wyższy stopień oczyszczania niż w przypadku metody drenażowej. System bazuje na oczyszczaniu mechanicznym oraz biologicznym. Biomasa wykorzystywana w procesie oczyszczania, może występować w formie osadu czynnego lub złoża biologicznego.

Budowa oczyszczalni, zbiornika retencyjnego, pompowni drogi ekspresowej S3 MOP Polkowice

Oczyszczalnia BIOFIT – budowa

Jednym z typów oczyszczalni oferujących biologiczną metodę oczyszczania jest system BIOFIT. Urządzenie zostało zaprojektowane w zgodzie z normą ATV-A135-P odnoszących się do wymiarowania złóż zraszanych oraz zanurzonych.

Na oczyszczalnię BIOFIT składają się cztery podstawowe elementy wyposażenia:

  • komora osadnika wstępnego,
  • bioreaktor ze stałym złożem zanurzonym,
  • komora klarowania,
  • komora instalacyjna.

Wszystkie elementy oczyszczalni wykonano z wysokiej klasy betonu C35/45 oraz materiałów dodatkowych. Poza podstawowymi elementami zbiornika w skład zestawu wchodzą także dmuchawy układu napowietrzania wraz z szafą sterowniczą.

Jak przebiega proces oczyszczania w technologii BIOFIT?

W jaki sposób dochodzi do oczyszczenia ścieków w technologii BIOFIT? Do rozkładu zanieczyszczeń wykorzystuje się napowietrzane złoże biologiczne zasiedlone przez mikroorganizmy.

W pierwszej kolejności ścieki trafiają do komory osadnika wstępnego, gdzie usuwane są zanieczyszczenia nierozpuszczone w wodzie.

Tak oczyszczone ścieki zostają przetransportowane do bioreaktora. W jego wnętrzu znajduje się zatopione złoże biologiczne. Biomasa porastająca złoże, wykorzystuje substancje rozpuszczone w ściekach jako pokarm. Za pomocą dyfuzorów do wnętrza komory wtłaczane jest powietrze, gwarantuje optymalny przebieg procesów mikrobiologicznych.

Kolejny etap to komora klarowania. Dochodzi tu do usunięcia osadu nadmiernego ze ścieków oczyszczonych. Cały osad przetaczany jest z osadnika wtórnego do wstępnego. Dzięki temu wystarczy usuwać go z jednego osadnika.

Ścieki oczyszczone z osadnika wtórnego trafiają do odbiornika. Dzięki zastosowaniu dmuchaw i podnośników mamutowych ruchome i mechaniczne elementy oczyszczalni nie mają bezpośredniego kontaktu z zanieczyszczeniami. Studnia instalacyjna pozostaje sucha i nie ma żadnego kontaktu ze ściekami.

 

Dlaczego warto wybrać oczyszczalnię BIOFIT?

Jakie korzyści przemawiają za biologiczną metodą oczyszczania ścieków z zastosowaniem BIOFIT? Sam system wyróżnia się modułową budową, dzięki czemu umożliwia łatwe dostosowanie oczyszczalni do warunków oferowanych przez otoczenie. Urządzenia mogą wspierać m.in. mieszkańców niewielkich miejscowości, osiedli mieszkaniowych lub budynków oddalonych od infrastruktury sanitarnej. Oczyszczalnię można stosować także dla obiektów usługowych oraz drogowych (np. stacjach benzynowych, miejscach obsługi podróżnych). Dzięki zastosowaniu elementów prefabrykowanych oczyszczalnię BIOFIT można wybudować i uruchomić w krótkim czasie od zamówienia.

Kolejną zaletą jest łatwość obsługi i konserwacji elementów oczyszczalni. Dzięki zastosowaniu dmuchaw i podnośników mamutowych ruchome i mechaniczne elementy oczyszczalni nie mają bezpośredniego kontaktu z zanieczyszczeniami. Takie rozwiązanie pozwala zrezygnować ze stosowania pomp zatapialnych, które potencjalnie mogą być narażenie na zapychanie wirnika. To innowacyjna technologia, która przekłada się nie tylko na poprawę sprawności urządzenia, ale ogranicza także wydatki związane z konserwacją oczyszczalni.

Do obniżenia kosztów eksploatacji urządzeń BIOFIT przyczynia się także grawitacyjny przepływ ścieków w oczyszczalni. Dzięki temu oczyszczalnia zużywa mniej energii niż w przypadku zastosowania tradycyjnych pomp tłoczących. Rozwiązanie zapewnia także równomierny przepływ nieczystości w urządzeniach.

Oczyszczanie BIOFIT – obsługa urządzeń

Czy oczyszczalnia BIOFIT wymaga stałej obsługi podczas pracy? Zestaw możesz dodatkowo wyposażyć w oprogramowanie sterownicze, które jest w stanie informować o przebiegu procesu.

System BUMERANG wyposażony w specjalne sondy tlenowe oraz czujnik poziomu osadu informuje o czasie pracy dmuchaw, oraz stężeniu tlenu i wysokości osadu w osadniku.

Oczyszczalnia BIOFIT nie wymaga stałego nadzoru. Regularna kontrola urządzeń i usuwanie osadu (od 1 do 5 razy w roku) powinny zapewnić wysoką sprawność i bezawaryjność systemu.

 

Zapoznaj się z innymi artykułami dot. oczyszczalni BIOFIT:

Przepisy dotyczące biologicznych oczyszczalni ścieków. Jak technologia BIOFIT spełnia normy ekologiczne?