Modernizacja przepompowni ścieków to skomplikowane, wymagające szczegółowego planowania zadanie. Bardzo często jest jednak jedynym rozwiązaniem w przypadku przestarzałych obiektów – koszty budowy nowej przepompowni wielokrotnie przewyższają bowiem remont istniejącego budynku i renowację urządzeń. W jaki sposób realizujemy zatem tego rodzaju przedsięwzięcia w ramach Ecol-Serwis?

 

Przyczyny modernizacji przepompowni

Gminy i miasta decydują się na modernizacje przepompowni ścieków głównie w przypadku znaczącego spadku efektywności jej funkcjonowania. Bardzo często jest on wynikiem stosowania przestarzałej technologii bądź też wyeksploatowania funkcjonujących w obiekcie urządzeń.

Decyzje o modernizacji przepompowni są również pochodną aspektów środowiskowych. Dla przykładu, zrealizowana przez Ecol-Serwis w 2016 roku renowacja wentylacji głównej przepompowni ścieków w Ciechocinku wynikała z uciążliwości zapachów, które roznosiły się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc wypoczynkowych, z których słynie miejscowość. Zarządcy często decydują się na przebudowę obiektu w celu eliminowania zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska.

 

Na czym polega modernizacja przepompowni ścieków?

Katalog prac, które obejmuje przebudowa i renowacja przepompowni jest niezwykle rozległy. Wybór poszczególnych metod zależy od potrzeb i głównych problemów Klienta. Istnieje jednak wspólny mianownik wszelkiego rodzaju realizacji – to kompleksowy, strategiczny plan, który pozwala zaplanować modernizację obiektu od A do Z. Dzięki temu możliwa jest nie tylko racjonalna ocena kosztów finansowych, ale i czasu, jaki jest potrzebny do pełnego sfinalizowania projektu.

Kolejne etapy inwestycji zależą już, jak zaznaczyliśmy, od potrzeb i wymagań Klienta. Zrealizowana w 2019 roku modernizacja przepompowni w Mrągowie była zorientowana wokół poprawy efektywności pracy obiektu oraz możliwości dostosowania go do unijnych standardów. W tym celu wymieniliśmy praktycznie wszystkie urządzenia technologiczne, zmodernizowaliśmy układ wentylacji nawiewno-wywiewnej czy też wykonaliśmy punkt zrzutu ścieków dla samochodów asenizacyjnych.

 

Modernizacja przepompowni w Mrągowie polegała na poprawie efektywności pracy obiektu oraz możliwości dostosowania go do unijnych standardów.

 

W realizacji uwzględniono także wdrożenie rozwiązań zdalnych i monitorujących, takich jak nowy układ zasilania i sterowania (z funkcją automatycznego przesyłu danych do centrum zarządzania) oraz czujniki sprawdzające objętość niebezpiecznych gazów w powietrzu. Podobne rozwiązania zastosowaliśmy podczas modernizacji przepompowni w Suszcu. W przypadku tej realizacji nowy układ sterowania został włączony do istniejącego systemu monitoringu.

Niektóre projekty obejmują także renowację pojedynczych aspektów funkcjonowania przepompowni. Przykładem jest wspomniany wyżej obiekt w Ciechocinku, borykający się z nieprzyjemnym zapachem rozchodzącym się po miejscowości. Aby zredukować nadmierną emisję substancji odorowych i toksycznych, wykonaliśmy modernizację układu wentylacji i instalację neutralizatora odorów ENO-1300. Dzięki niemu zanieczyszczone powietrze jest obecnie kierowane do złoża neutralizatora, gdzie zostaje oczyszczone przed emisją do atmosfery. Jako że urządzenie jest całkowicie zautomatyzowane, jego zastosowanie obniża także objętość pracy obsługi przepompowni.

Niektóre realizacje wymagają także całkowitej modernizacji przepompowni wraz z demontażem pompowni funkcjonującej w obiekcie. W ramach zlecenia dla przepompowni ścieków Sanitarnych w Aleksandrówce wykonaliśmy m. in. montaż nowego zbiornika przepompowni, wykonanego z polimerobetonu o średnicy 2000 mm, a także wdrożenie dwóch pomp zatapialnych o wydajności 15 l/s. Inna kompleksowa modernizacja, realizowana dla przepompowni ścieków Załogowa w Gdańsku wymagała całkowitej przebudowy układów kanalizacyjnych obiektu.

W kontekście działań Ecol-Serwis warto wspomnieć także o tzw. mniejszych modernizacjach przepompowni, realizowanych dla małych obiektów. Polegają one w dużej mierze na pracach wewnątrz studni, bez konieczności przebudowy budynku głównego. W mniejszych modernizacjach podejmujemy się zatem m.in. wymiany pomp, armatury czy też szafki zasilającej. Tego rodzaju projekty obejmują także renowację powierzchni wnętrza studni, wymianę jej pokrywy czy też włazu. Zajmujemy się również uzupełnieniem wyposażenia przepompowni (drabin, podestów roboczych, kominków antyodorowych).

 

Roboty budowlane w przepompowniach

Remont przepompowni uwzględnia też często prace budowlane na terenie obiektu. Przykładem jest wspomniana modernizacja w Mrągowie, która obejmowała nie tylko wymianę urządzeń technologicznych, ale także prace w obrębie renowacji budynku.

Celem tego rodzaju działań jest poprawa stanu technicznego obiektu. Remont przechodzą zatem wówczas zarówno ściany przepompowni, jak i podłogi czy stalowe elementy konstrukcyjne. Prace budowlane pozwalają także znacząco wpłynąć na energooszczędność obiektu, co skutkuje obniżeniem kosztów związanych z wykorzystywaniem energii. W ramach Ecol-Serwis dokonujemy m.in. termomodernizacji budynków.

 

Przemyślana termoizolacja budynku ma znaczący wpływ na energooszczędność obiektu.

 

Finalnym etapem robót budowlanych w przepompowni jest często realizacja prac estetycznych. Choć nie pełnią one kluczowej roli w kontekście poprawy efektywności funkcjonowania obiektu, pomalowanie ścian, montaż ogrodzenia czy usprawnienie elementów dachu zawsze wpływa na jego ogólny odbiór. A i praca w czystym i zadbanym otoczeniu zdaje się być nieco efektywniejsza 🙂

W celu zaplanowania bądź też konsultacji w sprawie modernizacji przepompowni, prosimy o kontakt na stronie Ecol-Serwis. Nasze usługi obejmują zarówno kompleksową realizację przedsięwzięcia, jak i doradztwo w obszarze modernizacji. Warto także zapoznać się z pełną listą naszych realizacji – znajdziecie je na przygotowanej przez nas mapie.