Podnoszenie standardu życia pociąga za sobą m.in. kanalizowanie coraz większych obszarów. Tylko prawidłowe funkcjonowanie całego systemu kanalizacji wiąże się z korzyściami ekologicznymi, społecznymi czy ekonomicznymi. Coraz mniejsze uzasadnienie zarówno techniczne, jak i ekonomiczne znajdują sieci wodno-kanalizacyjne oparte o system grawitacyjnego przesyłania ścieków. Rozwiązanie problemu przegłębienia sieci jest możliwe dzięki wykorzystaniu urządzeń pompowych, które służą do transportu ścieków sanitarnych, deszczowych i przemysłowych. Te urządzenia to pompownie i tłocznie, które mają szczególną rolę przy niekorzystnym ukształtowaniu terenu, wysokim poziomie wód gruntowych lub dużej odległości od miejsca zrzutu. Jakie jednak rozwiązanie zastosować –zainwestować w nowoczesne tłocznie czy też skorzystać z tradycyjnych pompowni ścieków?

Charakterystyka pompowni

Pompownie są klasycznym rozwiązaniem wykorzystywanym w trakcie odprowadzania ścieków. Składają się ze zbiornika, w którym umieszczone są pompy wraz z armaturą. Do ich produkcji stosowane są wysokiej jakości, trwałe materiały. Niestety nieodpowiednie ich eksploatowanie oraz stężenie toksycznych oparów może powodować powstawanie korozji (często pomimo stosowania powłok ochronnych). Całość zatopiona jest w stale napływających ściekach.
Praktyka pokazuje, że często wraz ze ściekami wpływają również zanieczyszczenia stałe, takie jak piach, kamienie, patyki, szmaty czy mokre chusteczki mogące uszkodzić wirniki pomp. Dlatego w niektórych pompowniach przed wlotem stosowane są kraty, aby uniknąć zapychania się i nadmiernej eksploatacji pomp. Taka krata musi być regularnie oczyszczana, a znajdujące się na niej zanieczyszczenia specjalnie utylizowane. Kolejnym rozwiązaniem jest rozdrabniarka, która jest dość kosztowna, a jej eksploatacja kłopotliwa. Do serwisowania pompowni wymagane są 2-3 osoby ze względu na toksyczne opary znajdujące się wewnątrz.

Co dają nam tłocznie ścieków?

Tłocznie są hermetycznym systemem pompowym, w którym moduł tłoczni oraz pomy umieszczone są w suchym wentylowanym pomieszczeniu. Przed każdą z pomp umieszczony jest separator, pozwalający odseparować zanieczyszczenia stałe znajdujące się w ściekach jeszcze przed ich dopłynięciem do układu pompowego. W ten sposób wirnik chroniony jest przed zatkaniem, uszkodzeniem i nadmierną eksploatacja.

Na terenach zalewowych dla dodatkowego zabezpieczenia można zastosować pompy zatapialne umożliwiające pracę nawet w sytuacji podtopienia.

Podstawowe różnice

W tłoczniach zrezygnowano z wykorzystywanych w niektórych pompowniach krat oraz rozdrabniaczy, które nie są w stanie całkowicie odseparować niektórych odpadów na rzecz separatorów części stałych. Ponieważ pompy nie są narażone na uszkodzenia, a separatory są samoczynnie czyszczone podczas pracy pomp, można zastosować urządzenia o mniejszych mocach, co znacząco wpływa na koszty eksploatacji.

Ponadto tłocznie są wyposażone w niezależne układy separacji, zawory oraz zasuwy pozwalające odciąć tylko jeden z obiektów. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzanie prac serwisowych w trakcie normalnego działania tłoczni bez potrzeby wstrzymywania jej działań. W przypadku pompowni może być konieczne zamknięcie dopływu i wyłączenie pomp, co może być bardzo kosztowne.

Systemy tłoczni są zamknięte, w związku z czym ścieki nie mają kontaktu z otaczającym środowiskiem i nie wpływają na jego zanieczyszczenie. Tłocznia zapewnia też higieniczne warunki serwisowania, gdyż pracownicy nie mają bezpośredniej styczności z zanieczyszczeniami ani substancjami toksycznymi czy odorami.

Na etapie inwestycji pompownie są zdecydowanie tańszym rozwiązaniem, jednak koszty eksploatacji są niższe w przypadku tłoczni. Wynika to m.in. z użycia pomp o niższych mocach, mniejszego zużycia wirników czy łatwości prac przeprowadzanych przez ekipy serwisowe. Co więcej, tłocznie mogą być montowane zarówno w budynku, jak i w otoczeniu.

Tłocznie posiadają więcej zalet niż tradycyjna pompownia nie tylko z perspektywy eksploatatora (użytkowanie i prace serwisowe), ale również inwestora (zmniejszenie kosztów), jak i wykonawcy (dzięki modułowej konstrukcji).