Inteligentny system monitorowania urządzeniami sieci kanalizacyjnej stanowi istotną część nowoczesnych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. To dzięki niemu wzrasta poziom ochrony przeciwpowodziowej oraz możliwe jest lepsze zarządzanie retencją i wykorzystaniem wody deszczowej. To także sposób na ekonomiczne i sprawne zarzadzanie eksploatacją całej sieci wodno-kanalizacyjnej.

 

Sposób działania

Na monitoring urządzeń sieci wodno-kanalizacyjnych składają się elementy pomiarowe, takie jak sondy poziomu, przepływomierze oraz zdalnie sterowane urządzenia wykonawcze.

Jednym z takich systemów jest BUMERANG SMART, który pozwala na błyskawiczne reagowanie na wszelkie niepożądane zdarzenia. Umożliwia on między innymi pobieranie danych z serwisów pogodowych oraz lokalnych deszczomierzy, co ułatwia skuteczniejsze zarządzanie obiektami i wodą deszczową. Na podstawie danych z przepływomierzy oraz uwzględniając topografię badanego terenu możemy lepiej zbilansować dowolną strefę systemu wodociągowego. Dane pochodzące z monitoringu są wówczas nie tylko wsparciem w bieżącym sterowaniu systemem, ale wykorzystuje się je w długoterminowych planach rozwoju działalności eksploatacyjnej.

 

 

Zalety systemu

 • skrócenie czasu reakcji służb technicznych w przypadku wystąpienia awarii,
 • minimalizacja konieczności lokalnej kontroli obiektów,
 • dokładniejszy harmonogram serwisowania,
 • większe bezpieczeństwo ekologiczne,
 • zmniejszenie retencji utraconej.

 

Przykładowe urządzenia pomiarowe:

 • przepływomierze i deszczomierze,
 • sondy radarowe, ultradźwiękowe, hydrostatyczne,
 • pompownie ścieków i pompownie deszczowe,
 • pomiary jakościowe,
 • zasuwy lub zastawki z napędem elektrycznym,
 • instalacje alarmowe do układów podczyszczających.

 

Wizualizacja procesów

W oprogramowaniu ekran startowy został zaprojektowany tak, by w jak najbardziej przystępny sposób przedstawiać operatorowi dane pochodzące z zarządzanego układu obiektów. Operator ma też możliwość konfigurowania wyglądu i zawartości ekranu, a ustawienia można zapisywać i później wczytać z bazy danych.

 

Oprogramowanie jest dostosowane w taki sposób, żeby zoptymalizować dostępność najważniejszych funkcji

 

Analizy na raportach i wykresach

Dane w systemie BUMERANG prezentowane są w formie wykresów, dzięki czemu mamy szansę na szybką analizę i ocenę poprawności układu. System oferuje też szerokie możliwości konfigurowania wykresów, przy jednocześnie ergonomicznym i prostym interfejsie użytkownika.

Na szczegółową analizę pracy układu i konkretnych urządzeń pozwalają z kolei raporty tabelaryczne. Operator systemu ma możliwość dostosowania szablonów raportów do własnych wymagań.

 

Zarządzane alarmami

Użytkownik może dowolnie zarządzać alarmami oraz prowadzić analizę na wielu płaszczyznach. Istnieje także możliwość konfiguracji zdarzeń dla każdej z grup obiektów, całego układu, a także dla pojedynczych urządzeń.

 

Prognozy pogody i dane z deszczomierzy

Użytkownik ma również dostęp do prognozy pogody pobieranej z jednego źródła oraz możliwość integracji z jednym deszczomierzem. Dane pogodowe pozwalają w skuteczny sposób zarządzić stanem wód w monitorowanym układzie.

Dzięki integracji z lokalnymi deszczomierzami, operator sieci może prowadzić analizy zachowania układu podczas deszczu o różnym natężeniu i wprowadzać poprawki w dotychczasowych nastawach urządzeń.

 

Aplikacja ma możliwość pokazania prognozy pogody oraz danych z deszczomierzy

 

Prezentacja danych na mapach

Operator systemu BUMERANG ma dostęp do geograficznego odwzorowanie położenia poszczególnych obiektów, a po zaznaczeniu wybranego obiektu na mapie otrzymuje informacje na temat jego aktualnego stanu.

W zaawansowanym module mapowym może korzystać z warstw nakładanych na podkład podstawowy, dzięki czemu istnieje opcja naniesienia na mapę np. zasięgu działania danej pompowni sieciowej i, w przypadku awarii, automatycznego wysłania powiadomienia do mieszkańców.

 

Moduł wspomagający eksploatację

W BUMERANG dostępny jest moduł wspomagający eksploatację monitorowanych obiektów. Pozwala on na wpisanie informacji dotyczących terminów przeglądów, przebiegów pomp, przy których należy podjąć czynności eksploatacyjne.

 

Sterowanie

W ramach systemu Istnieje także możliwość zmiany nastaw oraz sterowania urządzeniami objętymi monitoringiem BUMERANG. Operator może wprowadzić wartości nastaw dla każdego z podpiętych urządzeń czy zaimplementować algorytmy odpowiadające za sterowanie układem. Moduł sterowania umożliwia także wykorzystanie gromadzonej wody opadowej.