Często możemy spotkać się z sytuacją, w której budowa lub modernizacja miejskiej kanalizacji jest niemożliwa, zbyt kosztowna lub też niewykonalne jest do niej samo podłączenie. W takich sytuacjach warto pomyśleć o lokalnej oczyszczalni ścieków! To nie tylko rozwiązanie tańsze w eksploatacji, ale także – dzięki możliwości zastąpienia przestarzałej instalacji szamba – dające większy komfort i bezpieczeństwo.

 

Czym jest oczyszczalnia lokalna?

Lokalne systemy oczyszczania ścieków stosowane są zazwyczaj na osiedlach mieszkaniowych, przy szkołach, zakładach pracy, biurowcach, pensjonatach, hotelach, ośrodkach rekreacyjnych, obiektach usługowych oraz poza miastem.

To rozwiązanie o znacznie większej wydajności niż przydomowa oczyszczalnia ścieków montowana zwykle przy domach jednorodzinnych. Jednocześnie lokalna oczyszczalnia to inicjatywa bardziej ekonomiczna niż budowa szamba, które w związku z koniecznością wywozu kilka razy w miesiącu, jest stosunkowo drogie w użytkowaniu.

 

Oczyszczanie ścieków w przypadku braku dostępu do sieci kanalizacyjnej

Współczesne lokalne oczyszczalnie to bardzo kompaktowe urządzenia – zazwyczaj mają postać jednego zbiornika, który jest łatwy nie tylko w transporcie, a również podczas samej instalacji. Co ważne, w miarę potrzeb można je dowolnie rozbudowywać i modyfikować. Rynek oferuje dwa rodzaje tzw. reaktorów biologicznych – ze złożem czynnym oraz biologicznym.

 

 

Lokalne oczyszczalnie ścieków ze złożem czynnym

Złoże czynne wymaga stałego dostępu tlenu, który dostarczany jest za pomocą specjalnej pompy napowietrzającej przez zamontowane na dnie zbiornika membrany. Taki system zapewnia skuteczną redukcję zanieczyszczeń zawartych w ściekach, a także częściowe unieszkodliwianie bakterii, wirusów czy mikroorganizmów. Co ważne, nie zajmuje dużo miejsca, a także zapewnia długi czas eksploatacji.

 

Czym jest oczyszczalnia biologiczna?

Oczyszczalnie ze złożem biologicznym wykorzystują z kolei naturalne, tlenowe procesy rozkładu ścieków. Ich najważniejszymi zaletami są:

  • odporność na nierównomierny dopływ ścieków,
  • niezwykła prostota obsługi oraz eksploatacji.

System nie wymaga ponadto profesjonalnej wiedzy, ani też specjalnego nadzoru.

Zarówno reaktory ze złożem czynnym, jak i biologicznym zapewniają skuteczną redukcję zanieczyszczeń oraz bezpieczną, bezawaryjną eksploatację przez wiele lat. Warunkiem jest regularna konserwacja od jednego do kilku razu w roku.

 

Oczyszczalnia ścieków BIOFIT

Zaprojektowana przez Ecol-Unicon zgodnie z wytycznymi ATV A135 oczyszczalnia BIOFIT zbudowana jest ze zbiorników usytuowanych pod ziemią, co skutecznie eliminuje emisję przykrych gazów i odorów. Zbiorniki wykonywane są z betonu klasy C 35/45, a także z innych materiałów, takich jak np. polimerobeton.

W skład systemu wchodzą:

  • osadnik wstępny,
  • bioreaktor ze stałym złożem zanurzonym,
  • komora klarowania,
  • komora instalacyjna.

 

Oczyszczalnia BIOFIT woda ekologia

Budowa oczyszczalni BIOFIT wbrew pozorom nie jest nadmiernie skomplikowana

 

Jak działa oczyszczalnia lokalna BIOFIT?

Przepływ ścieków przez oczyszczalnię odbywa się w sposób grawitacyjny, co ogranicza zużycie energii. Proces usuwania zanieczyszczeń składa się z dwóch etapów: oczyszczania mechanicznego oraz biologicznego.

Pierwszy etap wykorzystuje procesy sedymentacji i flotacji osadu i odbywa się w osadniku wstępnym. Osadniki zostały zaprojektowane tak, aby skutecznie zniwelować nierównomierność dopływu ścieków.

Proces oczyszczania biologicznego zachodzi w komorze reaktora ze stałym, zanurzonym złożem biologicznym, gdzie za pomocą urządzeń napowietrzających wtłaczane jest powietrze. Powstały osad zatrzymywany jest w komorze klarowania, a następnie zawracany do osadnika wstępnego.

Użytkowanie oczyszczalni BIOFIT nie wymaga stałej obsługi, ważna jest jedynie odpowiednio częsta (1–6 razy w roku w zależności od wielkości oraz obciążenia oczyszczalni) kontrola urządzeń napowietrzających oraz usuwanie osadów z osadnika wstępnego.

Podobnie jak w przypadku innych rozwiązań ochrony wód firmy Ecol-Unicon, rekomendowane jest zastosowanie systemu monitoringu BUMERANG SMART, który pozwala zdalnie sterować oraz nadzorować pracę poszczególnych urządzeń oczyszczalni. Umożliwia on nie tylko bardziej ekonomiczne i sprawniejsze zarządzanie eksploatacją całego układu, ale też na bieżąco przedstawia aktualny status monitorowanych elementów i w razie wystąpienia zdarzeń niepożądanych, generuje odpowiednie alarmy oraz uruchamia niezbędne procesy.

 

Zalety oczyszczalni biologicznej BIOFIT

Listę zalet oczyszczalni biologicznej rozpoczyna krótki czas realizacji samego przedsięwzięcia.  Dzięki zastosowanym przez Ecol-Unicon elementom prefabrykowanym oraz stosunkowo prostej modułowej budowie instalacja jest bardzo prosta i szybka. Na podkreślenie zasługuje także wyjątkowa łatwość obsługi oraz niskie koszty eksploatacji oraz konserwacji urządzeń.

Co więcej, zastosowana metoda przepływu grawitacyjnego oraz brak konieczności zastosowania pomp tłoczących ścieki znacząco wpływa na energooszczędność systemu. Podkreślić należy również jego odporność na potencjalne nierównomierności przepływu.

Więcej informacji o lokalnych oczyszczalniach biologicznych BIOFIT znajdziecie na stronie poświęconej produktowi.