Monitoring stanu separatora, dostępny przez cały czas, czyli 24/7, skraca czas reakcji służb technicznych w przypadku wystąpienia awarii lub przepełnienia urządzenia osadami.

W separatorze mamy możliwość monitoringu grubości warstwy ropopochodnych substancji i jego przepełnienia. To znacząco usprawnia cały proces eksploatacji, zmniejsza jej koszty i chroni przed karami za zanieczyszczanie środowiska.

Monitoring warto podłączyć do instalacji alarmowej, wyposażonej w czujniki poziomu osadu, oleju i przepełnienia. Dzięki temu cały proces nadzoru nad poprawną pracą urządzenia wykonywany jest automatycznie.

 

Powiadomienia zawsze na czas

 

Nawet wówczas, gdy dochowamy najwyższej staranności w pilnowaniu okresów przeglądów i prac serwisowych, nie daje to gwarancji utrzymania prawidłowego stanu urządzeń.

Pomiędzy przeglądami możliwe jest wystąpienie sytuacji losowej (np. wycieku oleju lub paliwa z samochodu), która będzie wymagała natychmiastowych działań. Szybki dostęp do informacji, że doszło do wycieku, jest kluczowy dla zapewnienia skutecznej ochrony środowiska naturalnego i chroni nas przed odpowiedzialnością za wprowadzenie szkodliwych substancji do środowiska.

Obowiązującym standardem w obecnie stosowanych systemach monitoringu są przypomnienia oraz monity, wysyłane za pośrednictwem SMS na wskazany numer telefonu oraz zdalny dostęp z różnych urządzeń (smartfon, tablet, komputer). Takie wiadomości informują zarówno o zbliżających się terminach przeglądów, jak również, w bardziej zaawansowanych systemach zarządzania, zgłaszają informację o zidentyfikowanym błędzie lub o przepełnieniu separatora osadami.

Jaką instalację wybrać

Zaleca się stosowanie instalacji alarmowych EU-AL, które pozwalają na ciągłą rejestrację zdarzeń wymagających doraźnego działania w miejscu wystąpienia sytuacji alarmowej. Modem GSM stanowi element sygnalizatora i pozwala na korzystanie z powiadomień SMS, ale przede wszystkim do komunikacji z systemem zarządzania Bumerang SMART. Instalacje alarmowe EU-AL można wyposażyć w dwa rodzaje czujników elektronicznych:

  • EU-L (z ang. level) – który służy do monitorowania jednego z dwóch poziomów: osadu lub przepełnienia.

Uwaga: w jednej instalacji mogą zostać zamontowane dwa czujniki EU-L – jeden do rejestracji wysokiego poziomu osadu, drugi do rejestracji alarmowego poziomu przepełnienia.

  • EU-O (z ang. oil) – który służy do wykrycia pojawienia się warstwy oleju lub tłuszczu w monitorowanym urządzeniu.

Na rynku są dostępne liczne rozwiązania kompleksowego monitoringu i zarządzania sieciami, jak np. system Bumerang. Pozwalają one na stałe monitorowanie kluczowych danych oraz na zarządzanie procesami eksploatacyjnymi w całym systemie.

Bumerang