Przepompownie ścieków to kompletne urządzenia wykorzystywane w systemach wodno-kanalizacyjnych. Ich zastosowanie to w głównej mierze pompowanie ścieków komunalnych oraz wód opadowych i technologicznych. Z uwagi na specyfikę cieczy warto instalować w nich filtry skutecznie eliminujące odory i substancje toksyczne, które powstają podczas transportu, magazynowania i oczyszczania ścieków,.

 

Podstawowa rola neutralizatorów

System sieci kanalizacyjnej to miejsce, w którym ścieki podczas transportu podlegają rozmaitym reakcjom chemicznym. Ich efektem jest powstawanie związków charakteryzujących się średnią i wysoką prężnością par. Gazy te, przenikając do atmosfery, mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia oraz środowiska.

Głównym i najważniejszym zadaniem neutralizatorów jest zatem zapobieganie wydobywaniu się odorów znajdujących się w studzienkach kanalizacyjnych, przepompowniach ścieków czy szambach.

Ecol-Unicon jako jedyna firma w Europie poddaje swoje produkty niezależnym, zewnętrznym badaniom efektywności neutralizacji odorów oraz substancji toksycznych. Skuteczność nowoczesnych rozwiązań tego typu kształtuje się na poziomie nawet 95%.

 

 

Na czym polega działanie neutralizatorów?

Neutralizatory zaopatrzone są w wymienny wkład filtrujący wypełniony impregnowanym węglem aktywnym, który charakteryzuje się wysoką zdolnością adsorbcyjną. To właśnie on ogranicza do minimum uwalnianie się substancji zapachowych i bezzapachowych oraz zapewnia większy komfort eksploatacji przepompowni.

Wykorzystuje się tutaj specyficzne pory, których ilość ma wpływ na potencjał wiązania z otoczenia cząsteczek lub jonów zanieczyszczeń (adsorbowanie). Dodatkowo proces ten wspomagany jest impregnatem zasadowym (chemisorpcja).

Ecol-Unicon przeprowadza badania strat przepływu powietrza podczas prac urządzeń, dzięki czemu możliwe jest skuteczne dobranie wentylatora oraz zapewnienie optymalnej pracy neutralizatora oraz systemu wentylacji.

W ofercie firmy znajdują się zarówno neutralizatory podwłazowe, jak i neutralizatory kominkowe, które zostały zaprojektowane do ciągłej pracy zautomatyzowanej. Należą one do tzw. neutralizatorów pasywnych, zwanych potocznie filtrami antyodorowymi.

 

Filtry antyodorowe do przepompowni – neutralizatory kominkowe

Nawiewno-wywiewny system EZK wyposażony jest w płytę montażową umożliwiającą montaż za pomocą kotew. Zastosowane rozwiązanie umożliwia prostą, bezpieczną i samodzielną wymianę wkładu bez potrzeby zakupu nowego urządzenia, a jego szczelność zapewnia masa poliuretanowa. Wielkość złoża węglowego ma bezpośredni wpływ na efektywność oczyszczania powietrza i czas funkcjonowania urządzenia. Dostępne średnice rur to 110 i 160 mm.

Model KF, podobnie jak wyżej wymieniony, wykonany jest z materiałów o dużej odporności na długotrwały kontakt z substancjami agresywnymi występującymi pompowniach i oczyszczalniach. Przeznaczony jest głównie do pompowni i tłoczni ścieków, a także przydomowych oczyszczalni. Kominek rurowy montowany jest na zbiorniku poprzez wsunięcie go w osadzone wcześniej w pokrywie przejście lub mufę. Średnica rur to podobnie jak w poprzednim modelu 110 i 160 mm, a wkład neutralizujący to także impregnowany węgiel aktywny.

Nieco mniejsza średnica elementów rurowych, bo 90 mm i 140 mm stosowana jest w przypadku neutralizatora kominkowego wewnętrznego KFW. Wkłady neutralizujące w górnej części rury wyposażone są w pierścień z gumową uszczelką, który opiera się na obudowie kominka. Dodatkowe uszczelnienie stanowi masa poliuretanowa.

 

Filtry antyodorowe do przepompowni – systemy podwłazowe

Neuralizatory podwłazowe ENPeco mają zastosowanie nie tylko w pompowniach, tłoczniach ścieków oraz przydomowych oczyszczalniach, ale również w studniach rozprężnych i studzienkach kanalizacyjnych, systemach rozsączających oraz zakładach przetwórstwa żywności.

Podobnie jak w innych modelach, impregnowany węgiel aktywny wiążący z otoczenia cząsteczki lub jony zanieczyszczeń wspierany jest dodatkowo impregnatem zasadowym.

 

Neutralizatory można montować także przy studzienkach kanalizacyjnych

 

Neutralizator aktywny ENA w przepompowniach

Równie szerokie zastosowanie, jak poprzedni model ma neutralizator aktywny ENA. W odróżnieniu od urządzeń nazywanych filtracyjnymi zastosowany tutaj wkład nie filtruje mechanicznie, a neutralizuje odory i substancje toksyczne przy wykorzystaniu reakcji chemisorpcji oraz adsorpcji. Skropliny kondensatu kierowane są na zewnątrz zbiornika.

Cały układ składa się ze zbiornika PEHD z wypełnieniem węglem aktywnym, dmuchawy oraz systemu sterowania.

Neutralizatory aktywne

Jakie są plusy filtrów antyodorowych?

Podstawowe zalety wszystkich filtrów antyodorowych stosowanych w przepompowniach to:

  • wysoka skuteczność usuwania zapachów,
  • projekt dostosowywany do potrzeb najbardziej wymagającego klienta,
  • niezawodność działania,
  • niski koszt eksploatacji, a także samych urządzeń
  • odporność na zmiany temperatury, korozję i czynniki chemiczne oraz dobowe wahania ilości ścieków.

Co ważne, nowoczesne filtry antyodorowe to urządzenia w pełni bezobsługowe, działające od razu po zamontowaniu. Ich modułowa budowa umożliwia łatwy dostęp do wewnętrznego wyposażenia nawet po zakopaniu urządzenia. Są wykonane z trwałych i odpornych na działanie substancji agresywnych materiałów, które gwarantują ich sprawne funkcjonowanie przez wiele lat.

Pełną listę filtrów antyodorowych, jak również innych urządzeń, które możecie wykorzystać w przepompowniach, znajdziecie w Ecol-Shop.

 Ebook- neutralizacja odorów