Wymogi ustawy o prawie budowlanym nakładają na właścicieli instalacji wodno-kanalizacyjnych obowiązek dokonywania regularnych przeglądów oraz zapewnienia właściwego stanu technicznego urządzeń. Dla eksploatatorów ważne jest zatem profesjonalne wsparcie na wszystkich etapach przeglądu i konserwacji, jak również sprawny serwis urządzeń.

 

Od właściwego działania instalacji wodnych zależy prawidłowa gospodarka wodą oraz jakość naszego środowiska naturalnego. Stanowią one niezwykle istotną infrastrukturę, składając się z elementów, które służą do zbierania, transportu oraz wykorzystania jednego z najważniejszych zasobów naszej planety.

Instalacje wodno-kanalizacyjne, jak i funkcjonujące w nich urządzenia ochrony wód z czasem na skutek eksploatacji mogą jednak ulegać zużyciu, a także usterkom czy większym awariom. Może to skutkować poważnymi problemami natury prawnej, ekologicznej czy wreszcie szkodą na wizerunku firmy.

 

Ze względu na konsekwencje wynikające z powstałych uszkodzeń, warto dbać o stan techniczny urządzeń i dokonywać ich regularnych przeglądów

 

Najważniejsze korzyści serwisu urządzeń ochrony wód

Przeglądy oraz serwisowanie instalacji ochrony wód pozwalają przede wszystkim zapobiec potencjalnym problemom i upewnić się, że instalacje oraz urządzenia funkcjonują sprawnie i efektywnie.

Prace serwisowe oraz utrzymaniowe muszą być prowadzone regularnie, w wymaganym ustawowo zakresie. Pozwala to nie tylko uniknąć awarii całej instalacji, ale także zoptymalizować koszty funkcjonowania obiektu. Montaż nowych, bardzo często bardziej zaawansowanych technologicznie elementów może bowiem w znacznym stopniu poprawić pracę całego systemu oraz zwiększyć jego wydajność.

W tym kontekście ważna jest także regularna wymiana części. To sposób na uniknięcie kosztów związanych z potencjalnymi, większymi naprawami. Regularne wymiany części zmniejszają także ryzyko dłuższych przestojów w pracy instalacji oraz ich finansowych konsekwencji.

 

Prace serwisowe Ecol-Serwis

Serwis wykonywany przez profesjonalną i doświadczoną firmę, jaką jest Ecol-Serwis, daje gwarancję zgodności ze standardami kontroli jakości, bezpieczeństwa i norm środowiskowych. To także wsparcie wykwalifikowanego i doświadczonego personelu oraz profesjonalnej kadry inżynieryjnej.

Firma gwarantuje zastosowanie wyłącznie oryginalnych części. Jeżeli system tego wymaga, możliwe jest także wykonanie elementów na specjalne zamówienie. Co ważne, dostawa wraz z wymianą części jest realizowana w ramach jednej usługi, co wpływa na oszczędność kosztów. Po upływie miesiąca od wykonania przeglądu następuje ponadto weryfikacja poprawności pracy systemu.

 

Podczas serwisowania istotne jest stosowanie oryginalnych części wysokiej jakości

 

Jak często dokonywać prac serwisowych urządzeń wodno-kanalizacyjnych?

W zależności od rodzaju urządzeń ochrony wód, ich stanu czy sposobu eksploatacji, częstotliwość prac konserwacyjnych i serwisowych może być różna. Z pewnością powinny być one wykonywane co najmniej raz w roku lub częściej, jeżeli takie są wskazania producenta. Ecol-Serwis dla każdego klienta ustala indywidualny harmonogram prac serwisowych.

Każdy usługa odnotowywana jest w bazie danych, dzięki czemu istnieje możliwość wglądu w historię urządzeń. Takie informacje pozwalają stwierdzić, na jakie elementy należy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności, lepiej zaplanować harmonogram przyszłych działań oraz zapewnić części zamienne na ewentualny czas naprawy. W rezultacie czas wyłączenia instalacji może ulec znacznemu skróceniu, a właściciele nie odczuwają negatywnych skutków prowadzonych prac serwisowych.

Każda weryfikacja stanu technicznego kończy się wpisem do książki eksploatacyjnej. Firma archiwizuje wszystkie informacje z w systemie Ecol-Unicon Service Data Center, a następnie, po wykonaniu usługi, sporządza z niej dokładny raport.