Optymalizacja wykorzystania retencji zbiornikowej i możliwość jej sterowania to obecnie podstawa każdego systemu zarządzania wodami opadowymi. Co ważne, ogranicza koszty związane z opłatami za retencję utraconą oraz zatrzymuje wodę w miejscu powstawania. 

 

Potencjalne korzyści inteligentnego zarządzania wodą

Zarządzanie wodą opadową stanowi obecnie najistotniejsze zadanie warunkujące skuteczne i efektywne gospodarowanie wodami. Systemy inteligentnego zarządzania wodami opadowymi w mieście nie tylko podczyszczają, retencjonują, ale również pozwalają na wykorzystanie zmagazynowanej wody w zależności od potrzeb, np. do nawadniania terenów zielonych, mycia ulic, zasilania miejskich toalet czy fontann.

Sterowanie zrzutem ma charakter inteligentny w rozumieniu zastosowania algorytmów sztucznej inteligencji i uwzględnia takie czynniki, jak dostępność rozporządzalnej zdolności tranzytowej kanalizacji deszczowej oraz maksymalizację czasu przetrzymywania zretencjonowanej wody w celu jej wykorzystania.

 

Wykorzystanie technologii w zarządzaniu gospodarką wodną może przynieść wiele korzyści

 

Najważniejsze zadania inteligentnych systemów wodnych

Inteligentny system sterowania i monitorowania wodami opadowymi ma na celu przede wszystkim:

  • monitoring napełnień zbiorników retencyjnych,
  • sterowanie odpływem wody,
  • prognozowanie opadów na podstawie danych pochodzących z nowoczesnego systemu numerycznych prognoz pogodowych,
  • monitoring pola opadowego zlewni,
  • kontrolę podstawowych parametrów meteorologicznych na terenie zlewni,
  • monitoring jakości retencjonowanych wód opadowych.

Poza tym, system na bieżąco analizuje parametry i informuje o nieprawidłowościach w przebiegu procesu oraz w pracy urządzeń systemu. Wykorzystuje pozyskane dane oraz zarządza ich przepływem, a także je archiwizuje, aby zapewnić wczesne ostrzeganie przed przepełnieniem zbiorników retencyjnych.

 

Zbiorniki HYDROZONE – inteligentna retencja

Wielofunkcyjne zbiorniki retencyjne HYDROZONE to nowoczesne systemy z możliwością instalacji zaawansowanych technologicznie modułów. Dostępne elementy wyposażenia zaspokajają potrzeby podczyszczania, retencjonowania oraz wykorzystania wód opadowych i roztopowych. Zmagazynowana woda idealnie sprawdza się zarówno w celach komunalnych, jak i przemyśle czy budownictwie mieszkaniowym.

Cały system składa się z kilku komór o różnych funkcjach.  W głównej części pierwszej z nich znajduje się wylot w postaci rury centralnej, za pośrednictwem której podczyszczana jest woda opadowa, a następnie odprowadzana do kolejnej komory.

 

 

Druga komora posiada na odpływie zasyfonowanie w postaci pionowej przegrody, umieszczonej przed wylotem z tej komory. Trzecia komora to natomiast przede wszystkim sekcja lamelowa zwiększająca efektywność separacji zanieczyszczeń olejowych. Część odpływowa wyposażona jest w zamknięcie, które zabezpiecza przed przelewaniem się do niej wody w sytuacji podpiętrzenia w komorach dopływu i separacji.

Ostatni element systemu pełni funkcję retencyjną. W zależności od miejsca zabudowy oraz indywidualnych potrzeb może być wyposażony w regulator przepływu, pompownię czy otwory umożliwiające rozsączanie do gruntu.

 

System Bumerang SMART – do inteligentnego zarządzania

System inteligentnego monitorowania i zdalnego sterowania pracą urządzeń oraz obiektów wodno-ściekowych Bumerang SMART stanowi integralny element zbiorników retencyjnych HYDROZONE. Pozwala na stały monitoring danych niezbędnych dla procesu transportu, oczyszczania i wykorzystania ścieków oraz na sprawne zarządzanie eksploatacją.

Na obiektach systemu instalowane są urządzenia pomiarowe, takie jak sondy poziomu czy przepływomierze oraz urządzenia wykonawcze w postaci pompowni, zasuw lub zastawek.

 

Zbiornik retencyjny HYDROZONE

 

Zbierane dane przekazywane są za pośrednictwem sieci GSM do użytkownika, dzięki czemu na bieżąco może on monitorować wszystkie obiekty. W razie wystąpienia niepożądanych zdarzeń system generuje alarmy oraz umożliwia automatyczne uruchamianie niezbędnych procesów.

Oprócz tego Bumerang SMART pobiera dane z serwisów pogodowych oraz lokalnych deszczomierzy, dzięki czemu możliwe jest skuteczniejsze zarządzanie obiektami i wodą deszczową.