Rozwój technologii postępuje niesamowicie szybko! Jedną z kluczowych nowości sukcesywnie wdrażanych przez ostatnie lata w przedsiębiorstwach jest sztuczna inteligencja. Ma ona zastosowanie w miejscach, gdzie istotny jest dostęp do danych, automatyzacja i błyskawiczne reagowanie na zmiany. Jak się więc okazuje – świetnie sprawdzi się też w sektorze wodnym.

 

Naukowcy wierzą w rozwój sztucznej inteligencji

W publikacji stworzonej dla IWA Digital Water Programme opisano nowoczesne rozwiązania, istotne dla sektora wodnego. Wiele z nich dotyczy bezpośrednio wykorzystania nowych technologii, w tym właśnie sztucznej inteligencji. Dokument został przygotowany przez profesorów, specjalizujących się w zarządzaniu gospodarką wodną. Są to naukowcy z Delft University of Technology, Digital Water Consultancy oraz National University Singapore.

W publikacji można znaleźć wiele przykładów, podkreślających istotę i możliwości stosowania rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję. Wskazane są praktyczne wskazówki użycia technologii w sektorze wodnym oraz korzyści, jakie niesie modernizacja obecnej infrastruktury. Wśród nich można znaleźć między innymi:

  • Wykrywanie usterek w sieci wodociągowej w czasie rzeczywistym
  • Zautomatyzowaną ocenę stanu posiadanych zasobów
  • Ułatwienie zdalnego zarządzania
  • Możliwość wyeliminowania błędów natychmiast po ich wystąpieniu
  • Bieżące prognozowanie prądów morskich i warunków atmosferycznych

 

Już teraz IoT jest popularne w firmach

Profesor Zoran Kapelan z Delft University of Technology przekonuje, że już teraz sztuczna inteligencja jest stosowana w wielu przedsiębiorstwach. Podkreśla jednak, że termin ten jest rozumiany przez wiele osób w różnoraki sposób. Najbardziej powszechnym wymiarem jest używanie połączonych ze sobą systemów komputerowych. Taki zestaw pozwala na wykonywanie niektórych zadań w pełni autonomicznie, czyli bez udziału człowieka.

 

Połączenie ze sobą wielu urządzeń pozwala zautomatyzować wiele procesów

 

Sztuczna inteligencja zyskuje na znaczeniu szczególnie wtedy, gdy jest wzbogacona o umiejętności uczenia maszynowego, wizji komputerowej i eksploracji danych. W taki sposób możliwości stosowanych systemów mogą się niesamowicie poszerzyć. Podejmowanie decyzji nie polega wtedy tylko na połączeniu kilku urządzeń ze sobą. Istotne stają się dane historyczne oraz bieżąca analiza zmieniającej się sytuacji.

Autorzy publikacji twierdzą, że prawdopodobnie największy potencjał w działaniach sztucznej inteligencji można dostrzec w systemach wczesnego ostrzegania. Dzięki mnogim czujnikom, kamerom i analizie danych możliwe staje się przewidzenie awarii i zapobieganie im jeszcze przed ich wystąpieniem.

Z drugiej strony, wczesne ostrzeganie przydaje się w przypadku dynamicznie zmieniających się warunków atmosferycznych. Odpowiednio skonfigurowane systemy mogą wysłać do pracowników powiadomienia w przypadku nadciągających ulew, powodzi czy silniejszych prądów morskich. Dostęp do takich danych pozwala zaplanować działania minimalizujące negatywne efekty takich zjawisk.

 

Korzyści sztucznej inteligencji dla sektora wodnego

Stosowanie nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji, pozwala wygenerować oszczędności wewnątrz firmy. Automatyczne systemy eliminują bowiem konieczność zatrudniania nowych osób odpowiedzialnych za kontrolę czy zarządzanie bieżącym działaniem urządzeń. Ponadto, wiele zadań może zostać wykonanych szybciej i dokładniej, niż zrobiłby to człowiek.

Ma to szczególne znaczenie w przypadku trudnodostępnych urządzeń i elementów wchodzących w skład całego systemu wodnego. Stosowanie technologii może w tym aspekcie bardzo pomóc. Istnieje bowiem wówczas możliwość zamontowania zestawu odpowiednich czujników, które w sposób automatyczny będą monitorowały poprawność działania maszyn.

 

Automatyczne systemy kontroli sprawdzają się szczególnie dobrze w miejscach o ograniczonej dostępności dla człowieka

 

Możliwość wykrywania awarii czy zmian warunków otoczenia także wpływa na zmniejszenie wydatków. Przeciwdziałanie takim zjawiskom bardzo często okazuje się stanowczo tańsze niż eliminowanie ich skutków. Generuje to nie tylko oszczędności finansowe, ale także czasowe!

 

Nowych rozwiązań pojawia się coraz więcej

Jak podkreśla Profesor Zoran Kapelan, rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję pojawia się coraz więcej. Każdego miesiąca powstają firmy, które starają się zaproponować nowe technologie przydatne w sektorze wodnym.

Pojawianie się nowych rozwiązań jest jednak tylko połową sukcesu. Niesamowicie istotny jest także fakt, że wiele przedsiębiorstw z sektora wodnego chętniej i ufniej podchodzi do kolejnych nowinek. Widząc realne korzyści, sięgają po kolejne usprawnienia, a to z kolei napędza ich tworzenie. I tak koło się zamyka.

Chcąc zaimplementować inteligentne systemy zarządzania infrastrukturą wodną, nie trzeba jednak sięgać daleko! W Polsce też mamy wiele ciekawych rozwiązań pozwalających na monitorowanie urządzeń w sieci wodno-kanalizacyjnej. Jednym z nich jest Bumerang Smart stworzony przez Ecol-Unicon.

 

 

Bumerang Smart łączy ze sobą wiele czujników i urządzeń w jedną sieć. W ramach jednej infrastruktury możliwe staje się zdalne sterowanie poszczególnymi sprzętami, czy też monitorowanie poprawności ich działania. System wpływa na efektywniejsze gospodarowanie wodami przy jednoczesnym optymalizowaniu pracy maszyn. Istotne są także opcje wczesnego wykrywania ewentualnych błędów.

Więcej o systemie Bumerang Smart przeczytacie na tej stronie.