Afryka jest kontynentem z największym odsetkiem młodych osób w ogólnej liczbie ludności. Jednocześnie jest to również obszar, który ma bardzo duże problemy z dostępem do wody i efektywnym zarządzaniem posiadanymi zasobami. Specjaliści Organizacji Narodów Zjednoczonych przekonują, że zaangażowanie w gospodarkę wodną młodych osób może stanowczo polepszyć sytuację dostępu do wody. Część projektów już teraz przynosi efekty.

 

Podwójna korzyść

Zaangażowanie afrykańskiej młodzieży w działania na rzecz walki z niedoborami wody może przynieść podwójne korzyści. Poza polepszeniem stanu infrastruktury wodnej, jest to także szansa na stworzenie nowych miejsc pracy. Brak zatrudnienia, szczególnie dla młodych osób nieposiadających doświadczenia, jest w Afryce powszechnym zjawiskiem.

Afrykańska gospodarka wodna potrzebuje zmian. Brak dostępu do wody nie jest jedynym problemem. Konieczna jest także współpraca między poszczególnymi państwami. Do tej pory nie wypracowano bowiem konkretnych regulacji w kwestii zarządzania wodą transgraniczną oraz jej współdzielenia. Do rozwiązania tych problemów potrzeba specjalistów i innowacyjnego podejścia.

Od dwóch lat afrykańskie państwa intensywniej pomagają młodym osobom w zdobywaniu niezbędnych kwalifikacji. Powstaje wiele inicjatyw, które pozwalają gromadzić doświadczenie i poszerzać wiedzę z zakresu zarządzania gospodarką wodną. To dla wielu osób ogromna szansa na zbudowanie swojej kariery zawodowej i jednocześnie możliwość dynamicznego rozwoju sektora wodnego.

 

W Afryce potrzebne są zmiany w zarządzaniu wodą

 

Republika Angoli stawia na wodę!

Ze względu na trwającą 27 lat wojnę w Republice Angoli, w kraju brakuje specjalistów z różnych branż. Jednym z najbardziej niezbędnych do życia zasobów jest woda. Dlatego to właśnie na niej postanowiły się skupić władze Angoli tworząc obiecujące inicjatywy.

W 2018 roku wystartował projekt rozwoju instytucjonalnego sektora wodnego wspierany przez Bank Światowy. Miał on na celu doskonalić młode osoby, kreując z nich specjalistów mogących z powodzeniem dokonywać zmian w obecnej sytuacji infrastruktury wodnej w Afryce.

Efektem projektu było stworzenie multidyscyplinarnej grupy 18 ekspertów. Dzięki połączeniu osób specjalizujących się w wielu dziedzinach powiązanych z gospodarką wodną, powstał zespół, który kompleksowo podejmuje nowe inicjatywy wpływające na usprawnienie działania całej infrastruktury.

Projekt obejmuje także współpracę z zewnętrznymi, międzynarodowymi specjalistami. W taki sposób uczestnicy są w stanie poznać inne podejścia i sposoby rozwiązywania pojawiających się problemów. To także spora szansa na poszerzenie wiedzy i zgromadzenie doświadczeń dzięki poznawaniu najlepszych praktyk z całego świata.

 

Połączenie osób z wielu branż pozwoliło stworzyć multidyscyplinarny zespół

 

Inicjatywy przy wschodnim Nilu

Kolejną wartościową inicjatywę stworzyło Regionalne Biuro Techniczne Wschodniego Nilu. Miała ona głównie na celu polepszenie stanu infrastruktury wodnej w dorzeczach Nilu. W projekt zaangażowana została grupa uzdolnionej młodzieży, która pod okiem ekspertów pracowała nad sposobami efektywnego wykorzystania dostępnych, ale dalej dość ograniczonych zasobów wodnych.

Program wykracza poza uniwersyteckie podejście do przekazywania wiedzy. Dla uczestników projektu, liczą się przede wszystkim umiejętności i nowe doświadczenia. Do tej pory program ukończyło ponad 180 osób. Każda z nich poznała od praktycznej strony kwestie związane z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi i technologii do zarządzania obecnymi zasobami. Uczestnicy projektu zapoznali się także z systemami prognozowania i wczesnego ostrzegania w przypadku wystąpienia nagłych zmian.

 

Bez technologii ani rusz!

Ponownie możemy się przekonać, że niesamowicie dużym usprawnieniem sektora wodnego jest wykorzystywanie nowych technologii. To właśnie dzięki nim można zautomatyzować i ułatwić znaczącą część zadań. Odpowiednie systemy pozwalają także bez przerwy monitorować stan zbiorników, ich dopływów i odpływów.

Jednym z takich systemów jest BUMERANG Smart pozwalający na inteligentne monitorowanie pracy używanych urządzeń ochrony wód. To coraz częściej integralny element stosowanych zbiorników retencyjnych, wpływający na łatwiejsze i efektywniejsze zarządzanie poszczególnymi elementami stosowanej infrastruktury wodnej.

Polskim przykładem wykorzystania nowych technologii w usprawnieniu pracy sektora wodnego są zastosowane w Chojnicach kolektory deszczowe. Ich budowa obejmowała stworzenie odpowiedniego układu podczyszczania i separowania zanieczyszczeń połączonych z betonowym zbiornikiem.

 

Technologie, takie jak system BUMERANG Smart, w sektorze wodnym usprawniają pracę

 

Kluczem efektywnego działania okazały się jednak zastosowane technologie. Dzięki odpowiednim systemom sterowania, czujnikom i alarmom, obiekt stał się częściowo bezobsługowy. Zapewniona została także bezprzewodowa łączność w przypadku wystąpienia nagłych zdarzeń, a całość jest zasilana w sposób ekologiczny, za pomocą paneli solarnych.

Artykuł powstał na bazie bloga World Bank. Więcej o systemach BUMERANG Smart przeczytacie na tej stronie.