W obiektach gospodarki wodnej coraz częściej można spotkać się z nowoczesnymi technologiami. Nic w tym dziwnego – proste usprawnienia mogą znacząco wpłynąć na jakość i efektywność pracy urządzeń ochrony wód. Jednym z bardziej przydatnych systemów są instalacje alarmowe, które mają większe możliwości, niż mogłoby nam się wydawać.

 

Technologia sposobem na oszczędzanie czasu i pieniędzy

Instalacje alarmowe pozwalają zdalnie monitorować stan pracy urządzeń gospodarki wodnej. Eliminuje to konieczność ręcznej weryfikacji każdego z obiektów przez oddelegowanych do tego celu pracowników. Wszelkie informacje pojawiają się w jednym miejscu, w czasie rzeczywistym.

Jest to ogromne ułatwienie dla przedsiębiorstwa. Dzięki zautomatyzowaniu niektórych czynności można zaoszczędzić mnóstwo czasu, który do tej pory był poświęcany na „manualny” monitoring działania urządzeń.

Inne oszczędności wynikają z faktu, iż ewentualne awarie czy błędy w działaniu są wykrywane od razu lub nawet jeszcze przed ich wystąpieniem. Dzięki temu, że instalowane czujniki monitorują działanie obiektów bez przerwy, są w stanie zauważyć nieprawidłowości stanowczo szybciej, niż zrobiłby to człowiek.

 

Implementacja nowych technologii pozwala przyspieszyć reakcję w razie pojawienia się nieprawidłowości w działaniu urządzeń

 

Rola czujników w instalacjach alarmowych

W instalacjach alarmowych, które można zamontować w obiektach wodno-kanalizacyjnych, mogą pojawiać się różnorodne czujniki. Wśród najczęściej stosowanych można wyróżnić:

  • Czujniki przepełnienia, które powiadamiają w przypadku przekroczenia maksymalnego poziomu cieczy dozwolonego na konkretnym zbiorniku. Stosuje się je głównie w obiektach bezodpływowych, osadnikach oraz separatorach.
  • Czujniki warstwy substancji ropopochodnych i tłuszczu, informujące o przekroczeniu dozwolonych norm ilościowych występujących olei i tłuszczów w wodzie.
  • Czujniki warstwy osadu, mające na celu monitorowanie poziomu osadów w zbiorniku, informujące w przypadku przekroczenia sprecyzowanych wcześniej wartości.
  • Czujniki krańcowe, które informują o otwarciu włazu lub zamknięciu śluzy.
  • Czujniki gazów, informujące o poziomie stężenia gazów, takich jak siarkowodory oraz metan.

 

Dane dostępne zawsze i wszędzie

Niezaprzeczalną zaletą stosowania systemów alarmowych w obiektach wodno-kanalizacyjnych jest fakt, że zbierane przez czujniki dane są dostępne cały czas. Nie ograniczamy się także do miejsca. Stan pracy urządzeń można zweryfikować będąc nawet w dużej odległości od obiektu.

Bez jakiejkolwiek kontroli możemy być także powiadamiani w przypadku pojawienia się przerw w działaniu urządzenia. Dzięki zastosowaniu modułu GSM oraz łączności z siecią zmiany stanu pracy mogą być raportowane w formie powiadomień przesyłanych na komputery i smartfony.

A co w przypadku awarii sieci energetycznej? Nie da się ukryć, że może to być niezwykle problematyczna sytuacja. Czujniki bez dostępu do prądu stają się bowiem często całkowicie bezużyteczne. Świetnym rozwiązaniem eliminującym tego typu sytuacje jest stosowanie urządzeń wyposażonych w moduły zasilania awaryjnego, bateryjnego lub ładowania słonecznego. Pozwala to utrzymać ciągłość działania urządzeń.

 

Dane na temat stanu pracy urządzeń mogą być dostępne nawet z dala od obiektów wodno-kanalizacyjnych

 

Wybór instalacji alarmowych jest spory

Na rynku jest dostępnych wiele systemów alarmowych, dzięki czemu możemy dobrać rozwiązania najbardziej dopasowane do potrzeb konkretnego obiektu. Także w ofercie Ecol-Unicon można znaleźć rozbudowane instalacje alarmowe w kilku zróżnicowanych konfiguracjach.

Godnym uwagi produktem jest instalacja alarmowa EU-AL. To system sprawdzający się w obiektach pojedynczych, ale także sieciowych o większych powierzchniach. W skład całej instalacji alarmowej wchodzą sygnalizatory oraz różne konfiguracje czujników. Dane zbierane przez zastosowane urządzenia, mogą być przesyłane do użytkownika w postaci wiadomości (w przypadku instalacji z modułem GSM).

Poza systemem EU-AL dostępne są także inne konfiguracje, różniące się funkcjonalnością i sposobem zasilania. Jednym z popularniejszych jest EU-AL-GSM z modułem sieciowym, dedykowanym oprogramowaniem na komputery oraz dodatkowymi czujnikami otwarcia włazu. Druga warta uwagi konfiguracja, czyli EU-ALB-GSM wyróżnia się zastosowaniem zasilania bateryjnego. Poniżej znajdziecie rozpiskę wszystkich dostępnych konfiguracji systemów EU-AL.

Więcej o instalacji alarmowej EU-AL przeczytacie w tym miejscu.

 

Integralnym elementem systemów alarmowych jest inteligentny system monitorowania i zarządzania Bumerang Smart. To narzędzie, które ułatwia sterowanie, kontrolowanie i weryfikowanie pracy urządzeń wchodzących w skład obiektów wodno-kanalizacyjnych. System ten kumuluje dane uzyskiwane z zamontowanych czujników i w razie pojawienia się nieprawidłowości natychmiastowo włącza alarm oraz podejmuje niezbędne działania w celu eliminacji negatywnych skutków awarii.

 

 

Inteligentne monitorowanie sieci wodno-kanalizacyjnych

Inteligentne zarządzanie wodami opadowymi w mieście

Jak zmodernizować zbiornik retencyjny, aby można było wykorzystać wodę opadową?