Eksperci alarmują: susza w Polsce to prawdziwa klęska żywiołowa! Spadkowi zasobów wody towarzyszy ponadto coraz większe jej zużycie. Priorytetem w walce z suszą stają się zatem rozwiązania w zakresie retencji oraz wykorzystania wód opadowych. Jednym z nich jest uruchomiony w lipcu ubiegłego roku program „Moja woda”. W marcu bieżącego roku ruszyła jego druga edycja, ale też coraz więcej miast i gmin tworzy własne programy dofinansowania systemów retencji. Sprawdź, czy możesz uzyskać dotację w swoim mieście!

Z dniem 22 marca 2021 roku ruszył program „Moja woda 2.0”, którego realizacja zaplanowana jest na bieżący rok. Projekt ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie wody opadowej i roztopowej, a także rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury.

Ubiegłoroczna edycja zakończyła się ogromnym sukcesem, wpłynęło bowiem około 25 tysięcy wniosków na dofinansowanie przydomowych instalacji retencyjnych, których łączna kwota wsparcia wyniosła ponad 114 mln zł.

Rząd liczy, że tegoroczny nabór spotka się z podobnym zainteresowaniem, dzięki czemu zaoszczędzimy kolejny milion metrów sześciennych wody rocznie. Wnioski należy składać do WFOŚiGW w poszczególnych województwach w zależności od lokalizacji inwestycji.

 

Dofinansowania na retencję w Łodzi

W czerwcu zakończono nabór wniosków na udzielanie dotacji celowych z budżetu Miasta Łodzi na przedsięwzięcia inwestycyjne obejmujące wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych oraz roztopowych, służących ochronie zasobów wodnych dla miasta Łodzi.

Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy Łodzi nie mogą otrzymać dofinansowania do inwestycji retencyjnych. Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać ze środków finansowych zaplanowanych w ramach programu przeciwdziałania suszy „Moja Woda”.

Łódź dofinansowanie na retencję

W Łodzi można uzyskać aż 80-procentowe dofinansowanie na retencję

 

Zgodnie z jego założeniami każdy mieszkaniec Łodzi i województwa łódzkiego będący właścicielem domu jednorodzinnego może złożyć wniosek o dotację do 5 tys. zł, obejmującą nie więcej niż 80% kosztów.

Finansowe wsparcie będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe, podziemne lub naziemne zbiorniki retencyjne, oczka wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania wody opadowej

 

Dofinansowania na retencję w Rudzie Śląskiej

W ubiegłym roku Rada Miasta Rudy Śląskiej przyjęła „Plan adaptacji Miasta Ruda Śląska do zmian klimatu do roku 2030”. Dokument powstał w ramach projektu, w którym wzięły udział 44 miasta liczące ponad 100 tys. mieszkańców.

Opracowanie planu pozwoliło gminie starać się o środki zewnętrzne na różnego rodzaju projekty z zakresu ochrony środowiska. Efektem tych starań jest uzyskanie ponad 43 mln zł unijnej dotacji z krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, bowiem dwa rudzkie wnioski o dotację znalazły się w gronie 23 najlepszych projektów z całej Polski, którym przyznano dofinansowanie.

Władze miasta przeznaczą środki na budowę 21 zbiorników retencyjnych i 19 km kanalizacji deszczowej, co pozwoli na retencję około 20 mln litrów wody.

Z kolei sami mieszkańcy Rudy Śląskiej podobnie jak w przypadku mieszkańców Łodzi mogą liczyć na tegoroczną odsłonę programu „Moja woda” dofinansowującego retencję wód opadowych na prywatnych posesjach. Całkowity budżet przedsięwzięcia, podobnie jak w ubiegłej edycji wynosi około 100 mln zł.

 

Dofinansowania na retencję w Gdańsku

Mieszkańcy Gdańska od 1 stycznia do 31 grudnia mogą składać wnioski o dotację na małą, przydomową retencję, czyli studnie chłonne i skrzynki rozsączające. O jednorazową dotację w wysokości 100% mogą ubiegać się oso fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, podmioty prawne oraz przedsiębiorcy. Osoby prywatne mają szansę uzyskać 4 tys. zł, a wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe – nawet 10 tys. zł!

Dodatkowo władze miasta budują miejskie ogrody deszczowe oraz dofinansowują wszelkie inicjatywy w tym zakresie. Jednak to nie wszystko. Gdańsk zorganizował kampanię „Nie zalewaj!”, która jest odpowiedzią na jedno z postanowień gdańskiego Panelu Obywatelskiego – na temat lepszego przygotowania miasta na wypadek ulewnych deszczy.

Kampania rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku od umieszczenia pięćdziesięciu plakatów informacyjnych w autobusach i tramwajach. Obecnie poza plakatami drukowane są ulotki informacyjne. Wyprodukowano także filmy, które mają promować ideę małej retencji.

Gdańsk ogrody deszczowe

W Gdańsku mają powstać miejskie ogrody deszczowe

 

Dofinansowania na retencję w Gdyni

Od wielu już lat również Gdynia podejmuje działania w zakresie wspierania retencji oraz wykorzystania wód opadowych. Budowane są zbiorniki, oczyszczalnie, nowoczesne systemy wodno-kanalizacyjne, ale także zielone dachy czy ogrody deszczowe, takie jak chociażby przy InfoBoksie lub na Meksyku.

Chcąc popularyzować ten trend oraz zachęcać mieszkańców, przedsiębiorstwa i zarządców nieruchomości do inwestycji w tym zakresie, miasto co roku zabezpiecza środki w budżecie na dofinansowanie tzw. małej retencji.

Do niedawna mieszkańcy Gdyni mogli starać się o dotację na budowę ogrodów deszczowych na posesjach. W 2020 roku katalog inwestycji rozszerzono o urządzenia retencyjno-rozsączające, zamknięte systemy ogrodowe oraz oczka wodne o charakterze retencyjnym.

Władze miasta zachęcają do zagospodarowania wód opadowych na terenie własnej nieruchomości poprzez dofinansowanie inwestycji zwiększających mikroretencję w miejscu występowania opadu w wysokości 80% poniesionych kosztów do kwoty 10 tys. zł.

 

Dofinansowania na retencję w Sopocie

Sopot wprowadził, i to już dość dawno, bo w 2011 roku, podobny system, co sąsiednia Gdynia. Gmina dofinansowuje projekty wykorzystywania wody deszczowej m.in. do podlewania przydomowych ogródków. Mieszkańcy mogą uzyskać wsparcie finansowe na wykonanie systemów drenażowych oraz systemów do gromadzenia wody deszczowej w granicach własnej nieruchomości.

Takimi rozwiązaniami mogą być ogrody deszczowe, muldy lub studnie chłonne czy podziemne i naziemne zbiorniki na wodę opadową. Na realizację tego typu inwestycji miasto udziela dofinansowania w wysokości 50% jej kosztów, ale nie więcej niż 1 tys. zł dla budynków jednorodzinnych i 5 tys. zł dla wielorodzinnych.

W maju bieżącego roku Zarząd Dróg i Zieleni rozpoczął przebudowę kanalizacji deszczowej w ulicach Abrahama, Andersa, Mickiewicza i Paderewskiego. Koszt prac to ponad 13 mln. Na realizację inwestycji uzyskano dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Część środków pochodzi z budżetu Gminy Miasta Sopotu.

Wody opadowe będą wykorzystywane m.in. do podlewania miejskiej zieleni zlokalizowanej na skwerze u zbiegu ulic Abrahama i Żeromskiego. Projekt remontu kameralnych uliczek w górnym Sopocie został przygotowany z dużą dbałością o wyjątkowy charakter tego miejsca.

Artykuł zaktualizowany 7 września 2021 r.